Roboti v Evropském parlamentu

29.8.2016 000 14:52

Nehledě na tzv. velká témata a zásadní problémy, kterými v současnosti žije Evropská unie, se její orgány a instituce musí nadále zabývat svou běžnou agendou. To se samozřejmě týká i Evropského parlamentu (EP) a jeho výborů. Pokud jde o Výbor pro právní záležitosti (JURI), v jím aktuálně projednávaných (a zároveň iniciovaných) věcech je „Návrh zprávy EP, obsahující doporučení komisi o občanskoprávních pravidlech pro robotiku“. Ten,…

Normalizace vztahů mezi Tureckem a Ruskem

16.8.2016 000 10:28

Málo kdo je tak ostražitý, když uslyší o usmiřování, jako Češi. V historické paměti máme hluboce zakořeněno, jak naši západní spojenci, Francie a Velká Británie, v Mnichově usmiřovali Hitlera a my jsme přišli napřed o pohraničí, pak o svobodu. Proto mnozí z nás zpozorněli, když uslyšeli o možnosti normalizace vztahů mezi Ruskem a Tureckem. Hned na začátku bych chtěl říci, že toto je jiné usmiřování…

Šedesátiletá diskriminace

16.8.2016 000 10:26

Dne 17. srpna 1956 rozhodl německý Spolkový ústavní soud, na základě podání kancléře Konrada Adenauera, o zákazu Komunistické strany Německa (KPD). Šlo o velmi závažný zásah do západoněmeckého vnitropolitického života, o takový státně-administrativní úder levici nalevo od sociální demokracie, že s jeho důsledky se německá marxistická levice potýká vlastně dodnes, hlavně po znovusjednocení Německa. KPD byla tehdy zakázána už podruhé: poprvé…

K tématům léta

12.8.2016 000 10:15

V době prázdnin a dovolených ani média samozřejmě nepracují na plné obrátky a tak zpracovávají, opracovávají a modelují aktuální tzv. velká témata – válku v Sýrii, islamisty, puč v Turecku, migranty. Nejen že se v tom ztrácejí témata „menší“, jež se však pro tu kterou zemi mohou stát podstatnými. Hlavně podle mne chybí nadhled při vnímání oněch velkých témat. Nadhled a znalost historických souvislostí….

Karel Sýs v rozhlasu

5.8.2016 000 15:49

Jakkoli to může znít divně, je dobře, že Karel Sýs oslavil před pár dny své životní jubileum, a je TAKÉ dobře, že existuje dobrý novinář a hlavně mediální analytik Petr Žantovský, který při této příležitosti pozval Karla Sýse k rozhovoru na stanici Český rozhlas Plus. Největší současný český básník (alespoň já tak soudím) tak měl 2. srpna večer příležitost vyprávět…

EU a chudoba dětí

3.8.2016 000 15:27

Stalo se už poměrně běžným, že údaje zveřejňované Evropským statistickým úřadem (Eurostat), týkající se ekonomických a společenských aspektů Evropské unie, nejsou potěšující. To nyní potvrzuje shrnutí, týkající se chudoby a sociálního vyčleňování dětí v evropských zemích. Podle Eurostatu je více než každé čtvrté dítě (pod 16 let) v Evropě postiženo nebo ohroženo chudobou nebo sociálním vyčleněním. Zpracované údaje se…

“Puč” v Turecku a Kypr

28.7.2016 000 15:15

Kypr patří k těm územím v Evropě, která se vyznačují státoprávními zvláštnostmi, ne-li přímo anomáliemi, jež zpravidla vznikly v důsledku nějakého národnostního konfliktu. Připomeňme, že 15. července 1974 pronikli na Kypr řečtí vojáci, se skrytou americkou podporou v zádech, aby svrhli prezidenta arcibiskupa Makaria III. Proč? Tehdejší ministr zahraničí USA Henry Kissinger viděl v kyperském prezidentovi, který byl vůdčí osobností hnutí…

Kolektivní vina – když se to hodí

27.7.2016 000 22:05

To je květnatých řečí, když se brojí proti uplatňování kolektivní viny například při posuzování odsunu sudetských Němců, když se vedou diskuse o teroristických útocích muslimských radikálů, když odmítáme házet do jednoho pytle všechny Romy. Ale když se maří letitá příprava a v podstatě celá kariéra desítek ruských atletů, to najednou zní potlesk nad uplatněním principu kolektivní viny i pro nevinné….

Rozvojová pomoc, nebo ozbrojení?

21.7.2016 000 22:04

Proklamované nástroje mírové a rozvojové politiky EU, v první řadě Evropský rozvojový fond, jsou ve stále větší míře zneužívány v zájmu militarizace, a tedy zbrojních koncernů. Jak EU jako taková, tak některé její členské státy vyvíjejí otevřeně tlak na to, aby unijní peníze, určené na rozvojovou pomoc, byly ještě více než dosud využívány v rámci vyzbrojování armád ve třetích státech….