Zpravodaj o činnosti europoslance č. 3-4/2010

2.11.2010 000 17:48

Zpravodaj o činnosti europoslance č. 3-4 – ke stažení v PDF První rok mého druhého funkčního obdobíutekl jako voda. Co se týká funkcekvestora, samozřejmě že její plnění „spolklo“zejména v prvních měsících větší částmého času, protože jsem se musel vesvých pravomocech a povinnostech zorientovat,ale k tomu se ještě vrátím. Pokud jde o výkon funkce poslance, byljsem zpočátku na rozpacích ohledně svéhozařazení do Výboru…

Zemědělství v globalizovaném světě

9.8.2010 000 23:37

Publikace ke stažení ve formátu PDF je publikací tentokrát úzce odborně zaměřenou, jejíž vydání podpořila levicová frakce GUE/NGL Evropského parlamentu. Potřebnost takové knížky pro českého čtenáře, zajímajícího se o problematiku zemědělství obecně, je nesporná: navzdory hustým elektronickým informačním sítím, jež nás obklopují, není snadné dostat se k faktům dokumentujícím tristní stav českého zemědělství a jeho neutěšenou perspektivu. Po obsáhlé…

Kodaň – a co dál?

2.8.2010 000 12:47

Publikace ke stažení ve formátu PDF Sborník nazvaný Kodaň – a co dál? se přímo dotýká problematiky životního prostředí. Na jeho vydání rovněž participovala frakce GUE/NGL. Tato publikace volně navazuje na již dříve vydanou brožuru „Životní prostředí – věc veřejná“. Obsah odráží v prvé řadě neúspěšnou „ekologickou“ konferenci v Kodani konanou v roce 2009, kdy tato původně ambiciózní akce…

Zpravodaj o činnosti europoslance č. 2/2010

7.4.2010 000 17:15

Zpravodaj o činnosti europoslance č. 2 – ke stažení v PDF Pod názvem „Menšinové konfliktyv Evropě: problémy a perspektivy po Lisabonskésmlouvě“ proběhlo dne24. března v Evropském parlamentuv Bruselu tříhodinové tzv. veřejné slyšení(hearing), které připravil europoslanec JiříMaštálka ve spolupráci se svým lotyšskýmkolegou Alfredsem Rubiksem. Veřejnéslyšení se konalo pod patronací levicovéfrakce GUE/NGL, jež této akci přisoudilamimořádný význam – ostatněsvědčila o tom mimo jiné skutečnost, žepředseda frakce…

Zpravodaj o činnosti europoslance č. 1/2010

7.2.2010 000 17:10

Zpravodaj o činnosti europoslance č. 1 – ke stažení v PDF Dnem 1. prosince tohoto roku nabylaúčinnosti tzv. Lisabonská smlouva. Stalase tedy realitou a na ni bude postavenodění v Evropské unii, jakkoli levice v Evropě (tedy nalevo od sociální demokracie)se zněním této smlouvy zásadně nesouhlasí.Důvody tohoto nesouhlasu užbyly vícekrát zveřejněny a já se jimi nebuduv tomto příspěvku zabývat. Jde mispíše o to, přiblížit některé „nepolitické“aspekty…

Proč EU???

20.12.2008 000 17:04

Publikace ke stažení ve formátu PDF Každý poslanec EP má možnost za finanční podpory parlamentu ročně realizovat návštěvu stovky občanů ze svého členského státu. Využil jsem této možnosti a podpořil ji z vlastních finančních prostředků. Díky tomu mohlo navštívit evropské instituce více než 400 občanů z různých koutů naší republiky. Jejich dojmy byly natolik zajímavé, že jsem se…

Evropská Unie – nejen název II

4.12.2008 000 9:06

Publikace ke stažení ve formátu PDF O započaté iniciativě zvát na měsíční stáže do Bruselu byli čtenáři informováni v publikaci „EU – nejen název“. Dalších více než deset stážistů napsalo své příspěvky do druhého dílu publikace, jejíž první díl našel pozitivní odezvu zejména ve školách. Svědčí o tom mnohé dotazy prostřednictvím e-mailu, kdy se studenti z celé republiky…

Společně proti základně

20.10.2008 000 17:21

Publikace ke stažení ve formátu PDF První vydání publikace „Americká vojenská základna v Čechách“ vznikalo fakticky ihned poté, co se objevila oficiální informace o jednáních mezi ČR a USA o zřízení protiraketové základny. V dalším období vznikla řada občanských iniciativ, které se vyslovovaly proti tomuto projektu. Představitelé některých těchto občanských hnutí se zúčastnili veřejného slyšení 14.6.2007 na půdě Evropského parlamentu….

Češi a Evropa

18.4.2008 000 15:49

Publikace ke stažení v PDF Publikace ke stažení v PDF – anglicky Publikace ke stažení v PDF – francouzsky Publikace vznikla společně s dlouholetým pracovníkem Ministerstva zahraničních věcí a pedagogem VŠE prof. Alexandrem Ortem. Jejím posláním je stručný přehled vztahu Českého státu (Československa) s Evropou, počínaje obdobím husitství až po moderní dějiny včetně období těsně po vstupu České republiky do Evropské unie. Čtenář…

Evropská Unie – nejen název

23.11.2007 000 11:00

Publikace ke stažení ve formátu PDF Tato publikace vděčí za svůj vznik odvážné studentce VOŠ Valašské Meziříčí Lence Mrázkové. Ta totiž oslovila kancelář poslance EP se žádostí zda by skupina studentů jejich školy mohla navšívit Evropský parlament. Bylo to na samém počátku volebního období a tak je snad odpustitelné, že teprve díky této iniciativě jsem zjistil,…