Německá Die Linke ztrácí

31.1.2013 000 23:28

Pro naši německou partnerskou stranu DIE LINKE (DL-Levice) to nebyla dobrá zpráva: Po volbách do zemského sněmu v Dolním Sasku museli poslanci za DL tento regionální parlament opustit. Získali jen 3,5% všech odevzdaných hlasů a nepřekonali tak potřebnou pětiprocentní hranici. Je to už druhý zemský sněm, který DL ztrácí poté, co od roku 2008 zakotvila ve všech německých zemských sněmech s výjimkou Bavorska. V květnu minulého roku odešla DL ze zemského sněmu v Severním Porýní-Vestfálsku.Političtí analytikové to mimo jiné vysvětlují tím, že euforie, která zavládla po etablování DL na celospolkové úrovni právě v roce 2008, získala tato strana v Dolním Sasku 7,1% hlasů, už vyprchala.Od roku 2010 se DL potýká s vážnými, především vnitřními problémy, které se nepodařilo redukovat ani po programovém sjezdu v Erfurtu v listopadu 2011, ani po loňském „kádrovém“ sjezdu v Göttingenu. Nové vedení strany, které z tohoto sjezdu vzešlo, se bohužel neukazuje být natolik silným a charismatickým, aby tyto problémy zvládalo; otázka však je, nakolik jsou zvládnutelné.Stejně jako v minulosti se totiž projevují velké diference mezi „východem“ a „západem“, a to bez ohledu na jednotící a dobrý stranický program. Jsou to rozdíly v politické kultuře, prioritách, pohledu na minulost, v kádrových otázkách…. „Je to východní strana, která je na západě nepotřebná,“ zní jedno ze sociologických zobecnění.Soudržnosti strany a jejímu vnějšímu obrazu také nepřispívá mnohdy nesmiřitelný boj směrů a platforem, které pod pláštěm DL existují. Ale nejde samozřejmě jen o vnitřní problémy. „Lidé ztratili důvěru v politiku – viz skandály CDU, krize věrohodnosti u SPD, politické kašpárkové divadlo pirátů… Existuje celková krize stranické demokracie,“ říká Sascha Wagner, zemský jednatel DL v Severním Porýní-Vestfálsku.DIE LINKE teď mobilizuje pro blížící se volby do Spolkového sněmu. Jejich výsledek bude mít pro další vývoj DL mimořádný význam.