Rozhovor s členkou zahraničního výboru sněmovny Kateřinou Konečnou (KSČM)

30.9.2004 000 22:04

Změna na česko-slovenské hranici zatím nehrozí

Zahraniční výbor se vrátil k projednávání česko-slovenské smlouvy, která má zpřísnit režim na hranicích. Připomeňme, že v červnu sněmovna hlasy koalice prosadila odložení ratifikace. Opozice tehdy požadovala její zamítnutí. K čemu poslanci zahraničního výboru dospěli?

Zatím k ničemu. Projednávání ve výboru jsme ještě odložili. Nebylo přijato žádné usnesení, ale dohodli jsme se na tom, že předseda zahraničního výboru Vladimír Laštůvka (ČSSD) požádá vládu, aby se problémem zabývala, pokud jde o mezinárodní spolupráci na řešení tohoto problému. Domluvili jsme se na tom, že si na příští jednání pozveme zástupce z Bruselu – stálé mise ČR u evropských institucí, abychom si byli schopni adekvátně odpovědět na důležité otázky – jaké sankce pro nás budou vyplývat, když tuto smlouvu český parlament nepřijme, zda se z toho lze nějakým způsobem vymanit – třeba nějakým mimořádným prostředkem. Chceme prostě vědět, co nám v této věci evropská legislativa ještě dovoluje podniknout. My, tedy komunističtí zástupci ve výboru, jsme opětovně kritizovali, že nevidíme snahu se domluvit. Vlastně se po celé čtyři měsíce nic nedělo. Navíc jsme dostali informaci, že existují nějaká nařízení Rady Evropské unie, která by se této smlouvy měla týkat.

Chcete říci, že ministerstvo vnitra po celé čtyři měsíce v této věci nic neudělalo? V červnu Stanislav Gross sněmovně jako ministr vnitra přece sdělil, že smlouva je nutná kvůli Evropské unii.

Žádné nové argumenty jsme včera od zástupců ministerstva vnitra nedostali. Nepřišel sice Stanislav Gross, ale jeho náměstek Miloslav Koudelný a ředitel legislativního odboru Jiří Kaucký a také Blanka Ryboňová z odboru mezinárodní spolupráce a evropské integrace. My chceme znát všechna nařízení, chceme vědět, jak doslova znějí, chceme je mít přeloženy do češtiny. Abychom pak mohli objektivně rozhodnout. K dalšímu projednávání ve výboru se tak smlouva zřejmě nedostane dříve než v listopadu.

Takže se smlouva do konce roku třeba vůbec nemusí schválit. Občanům na pomezí to jistě vadit nebude. Vždyť smlouva má přinést omezení pohybu na česko-slovenské hranici, hraniční zábrany a vydávání propustek. Co se může stát, když smlouva nebude do konce roku ratifikována?

Neznamená to nic. Nic z toho neplyne. To je ten největší paradox. Stanislav Gross (ČSSD) ještě jako ministr vnitra nám někdy koncem března řekl, že ve chvíli, kdy smlouva nebude schválena, zavře hranice. To jsem si nevymyslela, je to citát ze stenoprotokolu. Smlouva schválena zatím nebyla a nestalo se to. My jsme věděli, že se to nestane.

Takže, co dnes platí?

Nadále zůstává platná nadstandardní smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou tak, jak ji dnes máme. A dokud se nepřijme žádná jiná, tak nás za to sice podle ministerstva vnitra může EU sankcionovat, ale de facto nemá nikdo právo tuto smlouvu porušit a jakkoliv hranici uzavřít. Je to bilaterální smlouva mezi dvěma státy. Ale ministerstvu vnitra jde o změnu režimu na česko-slovenské hranici. Ministerstvo vnitra se opírá o to, že to chce EU, ale neumí říci přesně, co chce. Podle Schengenské dohody a mezinárodní přístupové smlouvy jde o česko-slovenskou hranici. Vláda argumentuje, že je to dočasná vnější hranice, my tvrdíme, že je to vnitřní hranice.

Kdy může toto dohadování skončit?

My víme, že pokud nyní nic jako parlament neuděláme, musí být zachován režim, který zaručuje bilaterální smlouva z roku 1992. Na české politické scéně se asi už nedomluvíme. Jsou tu dva právní názory a každý si stojíme za svým. Já jsem dnes vyzvala zástupce ministerstva vnitra k širšímu jednání. Rozsoudit nás snad může jednání v širším politickém grémiu, na které budou přizvaní jak zástupci české mise v Bruselu, tak eurokomisař Vladimír Špidla, který je snad schopen objektivně lobbovat za Českou republiku. To znamená, že ve chvíli, kdy by se příslušná nařízení projednávala v Evropském parlamentu, mohly by se tam podat pozměňovací návrhy. Ale musím zopakovat, že vláda za čtyři měsíce neudělala nic. Premiér Stanislav Gross přesto někdy koncem prázdnin během své návštěvy na Slovensku řekl, jak tuto smlouvu podporuje. A to v té době moc dobře věděl, že sněmovna by mu ji u stálé mise ČR u evropských institucí v životě neschválila. Přesto jezdí a prohlašuje, jak je smlouva dobrá a potřebná. To jsou střety mezi vládou a sněmovnou, které považuji za zbytečné. A k upřímnosti to má rozhodně hodně daleko. Mám teď na mysli samozřejmě billboardy, na nichž premiér Stanislav Gross tvrdí, jak to myslí upřímně.

Máte už nějaké informace o tom, že by třeba čeští poslanci Evropského parlamentu už v této věci něco podnikli?

Vím o tom, že Jiří Maštálka (KSČM) inicioval tiskovou konferenci na toto téma ve Štrasburku. Jde mu o to, aby se o tom začalo mluvit v Evropském parlamentu. A bude žádat příslušného komisaře, který má tuto problematiku ve své kompetenci, aby se vyjádřil. Evropa nám prostě musí dát rozhřešení – o jakou smlouvu vlastně jde a co je třeba udělat pro to, aby nadstandardní vztahy zůstaly zachovány.

My se chceme domluvit, ale musí tu být i druhá strana, která se bude chtít domluvit. Tu zatím postrádám.

Haló noviny, 30. září 2004, Marie KUDRNOVSKÁ