Schulz proslul jako vášnivý a úderný rétor

24.2.2012 000 1:00

Během lednového plenárního zasedání EP ve Štrasburku probíhala volba nového předsednictva europarlamentu (je tomu tak vždy v polovině legislativního období). Na toto téma jsme se zeptali místopředsedy ÚV KSČM a europoslance Jiřího Maštálky.

Evropský parlament pracuje od ledna pod novým vedením. Vy jste opět jeho součástí?

Jsem rád, že jsem opět získal důvěru politické skupiny a mohl jsem tak být opět zvolen kvestorem. Kvestoři patří – vedle předsedy a 14 místopředsedů – k nejužšímu vedení EP, byť v něm nemají hlas rozhodovací, ale jen konzultační. To dává možnost prezentovat politické názory frakce ve vedení EP. Funkce kvestorů se dotýká praktických otázek spojených s fungováním EP jako například správa budov nebo personální otázky.Jsem také rád, že mi stejně tak jako v minulém období byla svěřena oblast zdravotních služeb EP, jeslí, technické vybavení kanceláří poslanců nebo informační technologie. A nově mám na starosti problematiku finančních záležitostí poslanců. Jde tedy o široké spektrum zodpovědnosti. Doufám, že společně s mým týmem využijeme zkušeností z předešlého období.

Novým předsedou EP byl zvolen německý sociální demokrat Martin Schulz, jenž vystřídal Jerzyho Buzka z Polska. Lze s touto změnou v čele EP očekávat něco zcela nového, jiného?

To asi ne, ale fungování parlamentu může významně ovlivnit Schulzův řídící styl… Jerzy Buzek je odlišná osobnost. Snažil se dosáhnout konsenzu i za cenu delšího jednání. I přesto, že byl představitel pravicové skupiny v EP, v osobních jednáních tuto stránku nikdy neakcentoval.

Schulz, který doposud vykonával funkci šéfa soc. dem. frakce v EP a proslul jako vášnivý a úderný rétor, slíbil, že se bude snažit zefektivnit a zpružnit jednání předsednictva. Nepřišel ale s tím, že »doteď bylo vše špatně«, to v žádném případě. Zdůraznil vážnost situace, ve které se Unie nachází, a nutnost toho, že Evropský parlament musí za dané situace být integrovaný a plně funkční.

Reagovala nějak na zvolení Martina Schulze předsedou EP vaše frakce GUE/NGL?

Členové frakce, zvolení za německou Levici, poslali Schulzovi otevřený dopis, ve kterém vyjádřili očekávání, že Schulz bude předsedou pro všechny poslance bez rozdílu »barev«. Schulz je nepochybně osobnost požívající autority zleva i zprava.

Máme ještě jiného představitele ČR ve vedení EP?

Ano, jedním z místopředsedů byl zvolen kolega Oldřich Vlasák, jehož politickým domovem je ODS. Oldřich Vlasák je uznávaná osobnost. Byl mnoho let např. předsedou Svazu měst a obcí. Jsem rád, že se podařilo pro ČR opět obhájit dvě místa v předsednictvu EP.