Stanovisko k bojům v Kyrgyzstánu

15.6.2010 000 23:24

Pokračující krvavé nepokoje si v Kyrgyzstánu vyžádaly již více než sto lidských životů.

Odehrává se konflikt, který se snadno může stát symbolem krize XXI. století. Velká hra o střední Asii, rozpoutaná v XIX. století, si vybírá další a další oběti. V chudé zemi na hranici Číny, kde se tradičně protínají zájmy anglo-saských mocností a Ruska, umírají lidé jenom proto, že mluví jinou řečí či trochu jinak vypadají. Jedná se o konflikt, který zneužívá přirozenou různorodost občanů. Na tomto základě je celý konflikt postaven a za tuto situaci je někdo zodpovědný.

KSČM se proto naléhavě obrací na českou diplomacii, aby věnovala větší pozornost situaci v Kyrgyzstánu. Je třeba pomáhat tam, kde je toho skutečně zapotřebí. Nehrát si na mentory a ochránce lidských práv tam, kde prostě lidé a národy mají jen jiný názor na život než naše elity a jejich zahraniční »přátelé«, ale hlavně tam, kde sociální propad a zoufalé podmínky života ústí v emotivní a zkratové hledání viníků. Často z propadu vlastní kvality života obviňují jinověrce či příslušníky jiných národů a etnik, namísto toho, aby viníky hledali uvnitř vlastních politických a majetkových elit. Právě tomu – vidět příčiny a viníky objektivně, nestranně a spravedlivě – je třeba věnovat pozornost doma i v zahraničí. Je potřeba respektovat mezinárodní právo.

KSČM rozhodně odsuzuje krveprolití, ke kterému došlo a vyslovuje svou hlubokou účast a soustrast všem, kteří ztratili své blízké. Vyzýváme česká oficiální místa, aby všemi silami na úrovni exekutivy i Parlamentu přispěla k zastavení dalšího násilí, neprodleně poskytla humanitární pomoc a zvážila v odůvodněných případech i možnost poskytnutí azylu.