Zpravodaj o činnosti europoslance č. 1/2010

7.2.2010 000 17:10

Zpravodaj č. 1

Zpravodaj o činnosti europoslance č. 1 – ke stažení v PDF

Dnem 1. prosince tohoto roku nabylaúčinnosti tzv. Lisabonská smlouva. Stalase tedy realitou a na ni bude postavenodění v Evropské unii, jakkoli levice v Evropě (tedy nalevo od sociální demokracie)se zněním této smlouvy zásadně nesouhlasí.Důvody tohoto nesouhlasu užbyly vícekrát zveřejněny a já se jimi nebuduv tomto příspěvku zabývat. Jde mispíše o to, přiblížit některé „nepolitické“aspekty Lisabonské smlouvy, o které tohotakzvaný běžný občan ví stále bohuželvelmi málo.Reformní tzv. Lisabonská smlouva bylaschválena mezivládní konferencí koncemroku 2007, poté, co na základě referendave Francii a Holandsku ztroskotalaSmlouva o Ústavě pro Evropu.

…. pokračování

zde