Zpravodaj o činnosti europoslance č. 2/2010

7.4.2010 000 17:15

Zpravodaj č. 2

Zpravodaj o činnosti europoslance č. 2 – ke stažení v PDF

Pod názvem „Menšinové konfliktyv Evropě: problémy a perspektivy po Lisabonskésmlouvě“ proběhlo dne24. března v Evropském parlamentuv Bruselu tříhodinové tzv. veřejné slyšení(hearing), které připravil europoslanec JiříMaštálka ve spolupráci se svým lotyšskýmkolegou Alfredsem Rubiksem. Veřejnéslyšení se konalo pod patronací levicovéfrakce GUE/NGL, jež této akci přisoudilamimořádný význam – ostatněsvědčila o tom mimo jiné skutečnost, žepředseda frakce Lothar Bisky (SRN) pokládalza nutné veřejné slyšení osobnězahájit. L. Bisky vyslovil mj. obavy z nárůstunacionalistických sporů v EU a připomnělzneužívání národnostních menšinpro politické cíle před 2. světovou válkou.

…. pokračování zde