Absolutorium za rozpočtový rok 2005

24.4.2007 000 17:07

Paní předsedající, já bych chtěl poblahopřát našim kolegům, kteří byli zpravodaji, a dovolte mi, abych z vlastní zkušenosti učinil jen několik poznámek k obecným a specifickým připomínkám. Nejprve k bodu 1, kde konstatujeme, že ne všechny agentury mají vždy dobrou pověst. Chtěl bych se zastat Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci v Bilbau, která je zcela jistě výjimkou a na kterou se tento text nevztahuje.Jako zpravodaj jsem spolupracoval s touto agenturou při vypracovávání hodnocení rámcové směrnice o ochraně zdraví při práci, v současné době při vypracování nových standardů pro statistiku pracovních úrazů a koneckonců jsem tuto agenturu i dvakrát osobně navštívil a mohu potvrdit, že nám dává velice dobrá data.K bodu 11, kdy vyzýváme ke zlepšení technické podpory agenturám, chci říci jedno. Nejde jen o technickou podporu, jde i o zlepšení našich zadání, která směřujeme od Parlamentu k jednotlivým agenturám, a tady musí být naše aktivita jako Parlamentu podstatně vyšší. Koneckonců, toto se týká i bodu 15 o spolupráci s jinými organizacemi, zde mohu říci, že agentura v Bilbau úzce spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací a vydává velice zajímavá statistická data.Poslední poznámka: velmi podporuji bod 25 a i já mohu konstatovat, že jsem potěšen skutečností, že agentura zlepšila komunikační metody a její odborné znalosti více využívají zejména malé a střední podniky. Děkuji.