Životopis

MUDr. Jiří Maštálka

Narozen 3.1.1956 v Sušici, okr. Klatovy

Ženatý, má dva syny
hovoří anglicky a rusky
bydlí v Plzni


Počínaje červencem  2019 opět působí ve své původní profesi lékaře.


Vzdělání a odborný růst:

 • Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech, 1975 maturita na gymnáziu v Jevíčku
 • 1975-1979 studium medicíny na Volgogradském lékařském institutu v SSSR
 • 1979-1981 studium medicíny na Kyjevském lékařském institutu v SSSR, zakončeno červeným diplomem
 • 1981 Fakultní nemocnice v Plzni na I. interní klinice na kardiologii
 • 1981-1982 ČSLA – lékař samostatného praporu
 • 1984 atestace I. stupně z vnitřního lékařství
 • 1989 atestace II. stupně z kardiologie
 • 1981-1994 spoluautor řady odborných prací z oblasti neinvazivní kardiologie, zejména echokardiografie
 • člen ČLK; Kardiologické společnosti J.E.P

Politická kariéra:

 • od 27.4.1977 člen KSČ
 • 1990-1992 – poslanec Federálního shromáždění ČSFR – Sněmovna národů
 • 1992-2002 – předseda Městského výboru KSČM Plzeň – město
 • od 1993 člen VV ÚV KSČM a ÚV KSČM
 • 1994-1998 – člen zastupitelstva města Plzeň
 • 1996-2004 – poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • 1998-2002 – předseda skupiny přátel Česká republika – Čínská lidová republika při PSP ČR, Předseda podvýboru pro přeshraniční spolupráci PSP ČR
 • 2002-2004 – místopředseda Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví při PSP ČR
 • 2003-2004 – pozorovatel při Evropském parlamentu
 • 2004 – 2019   poslanec Evropského parlamentu za KSČM, skupina GUE/NGL (konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice) – tři funkční období
 • v letech 2008 – 2012 – místopředseda ÚV KSČM pro zahraniční politiku a evropskou integraci

Udělená vyznamenání:

 • Řád přátelství , udělen dne 29.1.2016 prezidentem Ruské federace Vladimirem Vladmirovičem Putinem

Funkce v Evropském parlamentu:

 • od 15.7.2009 – 30.6.2014 – kvestor Evropského parlamentu

Frakce:

Výbory:

Delegace:

 • Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora

Dále viz http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/23704/JIRI_MASTALKA_history.html

Hlavní oblasti zájmu:

 • Zaměstnanost
 • Sociální politika
 • Veřejné zdraví