Sborník z konference Evropská unie a Rusko

4.5.2017 000 21:08

Ke stažení je k dispozici PDF sborníku příspěvků z konference Evropská unie a Rusko, která proběhla 24.1.2017 v Evropském domě v Praze. Obsah: MUDr. Jiří Maštálka poslanec Evropského parlamentu   Místo úvodu – zahájení konference Jaroslava Bašta bývalý ministr vlády ČR a velvyslanec v Ruské federaci a na Ukrajině EU a Rusko, aneb cesta od spolupráce ke konfrontaci a zase zpět MUDr. Jiří Maštálka poslanec…

My a evropská integrace

20.10.2016 000 18:02

My a evropská integrace – ke stažení v PDF Vážení čtenáři, v pořadí již čtvrtý svazek mé publicistiky dává nahlédnout do mé práce v Evropském parlamentu a v jeho politické skupině GUE/ NGL od května 2015 do června 2016. Toto období bylo ve srovnání s předcházející dobou složitější a turbulentnější. Takzvaná migrační krize, nebezpečná politika NATO a EU vůči Rusku, hromadící se zásadní problémy…

Zdravotní péče v historickém kontextu

13.9.2016 000 11:38

Zdravotní péče v historickém kotextu- ke stažení v PDF   Zdraví člověka je jeho nejcennějším statkem. Tato prastará moudrost budiž připomenuta i na úvod této publikace. Zdraví má vysokou hodnotu a nelze nevidět, že ten, kdo je bohatý,může žít zdravěji, zatímco lidé ze sociálně slabých vrstev podléhají mnohem snadněji ohrožení  nemocemi. Zdravotní péče v evropské dimenzi je významnou částí politiky…

Evropská unie a Rusko

13.11.2015 000 22:15

Evropská unie a Rusko – ke stažení v PDF Publikace pojednává o aktuálních problémech ve vztazích EU-Rusko-Ukrajina, směřování dalšího vývoje a možnostech, které má Evropský parlament a potažmo EU. Evropská unie a Rusko – ke stažení v PDF

Evropská unie z leva

1.7.2015 000 7:38

Evropská unie zleva – ke stažení v PDF Další rok v Evropském parlamentu. S deseti předchozími za zády… Je bezpochyby výhodou, když můžete na něco navazovat, pokračovat v ověřených už aktivitách, nebo se naopak vystříhat kroků, které se třeba neosvědčí. Z tohoto hlediska je moje ohlédnutí za prvním rokem dalšího působení v Evropském parlamentu docela pozitivní. O tom co se povedlo a nepovedlo…

EVROPSKÁ UNIE – NEJEN NÁZEV IV.

11.4.2013 000 0:20

Evropská unie nejen název IV. – ke stažení v PDF Europoslanec Jiří Maštálka patří k těm nemnoha poslancům EP, kteří se mohou pochlubit tím, že k jejich činnosti patří také systém práce s mladými lidmi – konkrétně se středoškoláky a vysokoškoláky, kteří dostanou příležitost absolvovat stáž v poslanecké kanceláři v Bruselu. Jiří Maštálka tvoří tento systém práce od roku 2007 a jeho kanceláří…

Boj o kótu 718

18.9.2012 000 21:36

Boj o kótu 718 – ke stažení v PDF Publikace Boj o kótu 718 s s podtitulem Kronika protestu občanů ČR proti výstavbě amerického radaru v Brdech 2007–2009, jako jediná dokumentuje vývoj hnutí proti této stavbě. Při vytváření této publikace jsme se snažili podchytit ohlasy celého politického spektranezávisle na jeho levicové či pravicové, proradarové nebo protiradarové pozici.Přesto by se mohlo zdát, že jsme…

Zpravodaj o činnosti europoslance č. 2-3/2011

2.11.2011 000 22:49

Zpravodaj o činnosti europoslance č. 2-3/2011 – ke stažení v PDF Vše se samozřejmě točí a bude točit kolemekonomických problémů, jež jsouobrovské. Stále více se hovoří o reforměLisabonské smlouvy ve smyslu ještě většíkoncentrace pravomocí v orgánech a in -stitucích Evropské unie. Cílem má být tedyposílení centralismu, jehož přímýmdůsledkem bude další omezení suverenitynárodních států. Ovšem já tvrdím, že vícesuverenity než členstvím v Evropskéunii jsme…

Zpravodaj o činnosti europoslance č. 1/2011

14.3.2011 000 20:29

Zpravodaj o činnosti europoslance č. 1/2011 – ke stažení v PDF Z iniciativy poslanců německéstrany Die Linke (Levice) proběhlo pracovníslyšení na téma „Směr nice o pra covní doběa co dál“. Čtenáři si možná pamatují, že v minulémvolebním období jsem se jako člen Výborupro zaměstnanost a so ciální politiku tétoproblematice hodně věnoval. Jen pro připomenutí,v té době šlo o tzv. „Bolkesteinovusměrnici“, která kromě jiného…

Zpravodaj o činnosti europoslance č. 5/2010

3.12.2010 000 18:54

Zpravodaj o činnosti europoslance č. 5 – ke stažení v PDF Takzvané studijní dny, které absolvovaliposlanci levicové frakce GUE/NGL na Kypruve dnech 11.–14. října tohoto roku, byly bohatéjak na získané poznatky, tak na zajímaváa přínosná setkání. Poslanec EP Jiří Maštálkase mimo jiných setkal s generálním tajemníkemPokrokové strany pracujících Kypru(AKEL) Androsem Kyprianou, se kterýmprojednával nejen spolupráci AKEL a KSČM,ale také některé politické…