Agentura Evropské unie pro základní práva

12.10.2006 000 17:11

Kolegyně a kolegové, já souhlasím s předcházející řečnicí paní kolegyní Juknevičiene. Často na tomto fóru hovoříme o dodržování lidských práv ve třetích zemích, ale málokdy máme takovou příležitost, abychom posílili ochranu lidských práv přímo v našich členských státech. Zřízení Agentury pro lidská práva je podle mého názoru jistým krokem správným směrem. Naši občané určitě mají právo na věcné, srovnatelné a objektivní informace o stavu dodržování lidských práv ve svých členských státech, ale i v celé Evropě. Přes principiální podporu zřízení této agentury bych si však dovolil položit několik zásadních otázek.Za prvé jako bývalý člen Parlamentního shromáždění Rady Evropy, jejíž práce si velmi vážím, bych se dotázal, jak prakticky bude zajištěna taková spolupráce s touto agenturou, která nepovede ke zdvojení činnosti, ale naopak bude suplementární. Za druhé vzhledem k tomu, že předkládaný návrh agentury počítá s formou agentury pro cílené sledování a posuzování, ptám se, jakým způsobem bude zajištěno při politickém definování těchto tematických oblastí, že nebude docházet k zanedbávání pro některé státy politicky nepřijatelných témat. Za třetí chtěl bych zdůraznit, že je důležité, aby nejvýznamnější část rozpočtu, alespoň dvě třetiny, byly věnovány programu, nikoliv administrativním a personálním otázkám.