Apartheid v Evropské unii

12.8.2015 000 23:48

V Evropském parlamentu je často velmi obtížné upozorňovat na problémy týkající se porušování lidských práv v členských státech EU. Vyvolávání rozprav na toto téma prostě není žádoucí. Proto se vedení EP snaží nastolovat témata souvisící s Ruskem, Běloruskem, Čínou nebo s nějakými africkými či asijskými zeměmi, aby se onen metaforický vlk napapal a kozička, tedy EU, zůstala nedotčená. Když se o problému nemluví, tak přece neexistuje, a snahy levice a levicových médií se jím zabývat jsou z různých důvodů slabé a neúčinné.

Leč občas se stane, že na jistý problém upozorní subjekt mimo EU, nadto takový, jehož hlas v Evropě, ale i ve světě nelze přeslechnout. Švýcarský list Neue Zürcher Zeitung tak učinil 28. července, když zveřejnil zásadní komentář o »apartheidu v Evropské unii«, konkrétně v Lotyšsku.

Je to přitom problém letitý. Ačkoliv oficiálně podle základních právních norem EU požívají národní menšiny v členských státech stejných práv (minimálně) jako většinové obyvatelstvo, v Lotyšku tak tomu není. V zemi, která má přes dva miliony obyvatel, žije na 270 000 nikoli takzvaných, ale oficiálních neobčanů. Tito lidé nesmějí volit a být voleni do zastupitelských sborů včetně komunální úrovně, nesmějí zastávat funkce ve státním aparátu a donedávna ani nesměli volně cestovat v rámci schengenského prostoru, ale EU uznala i zvláštní pasy neobčanů pro jejich vnitřní pohyb bez víza. Tím však nepřímo akceptovala jejich protiprávní status, neboť titulní strana pasu nese označení neobčan.

Oficiální lotyšský status neobčan mají »všechny osoby, které se usídlily v Lotyšsku během sovětské okupace v letech 1940-1991 (!) nebo sem byly přesídleny sovětskou mocí«. Po vyhlášení lotyšské samostatnosti v roce 1991 bylo státní občanství uděleno jen těm osobám, které žily v Lotyšsku už před rokem 1940, a jejich potomkům. List Neue Zürcher Zeitung také upozornil na velmi zvláštní lotyšskou důslednost: Na rozdíl od Estonska, kde existuje podobný systém neobčanství, se v Lotyšsku rodí stále noví neobčané. Pokud dva neobčané spolu mají dítě, tak to nedostává automaticky lotyšské občanství, jak je tomu v případě jiných dětí. Je to apartheid, konstatuje švýcarský list.

Režimy, které uplatňují politiku apartheidu, ať už z rasových, náboženských nebo etnických důvodů, mívají také speciální kontrolní instituce, které na takovou politiku mají dohlížet. V Lotyšsku je to takzvané úřední jazykové centrum, přezdívané obyvatelstvem »jazyková policie«. Jeho pracovníci po celé zemi kontrolují, zda se v soukromých firmách »nemluví příliš rusky«! Podezření, že se tak děje, může příslušnému úřadu sdělit každý, ba občané jsou k tomu nabádáni. A zjistí-li úřad nějaký »jazykový delikt«, následuje citelný finanční postih. Že se vám to vše zdá neuvěřitelné? Inu, listu Neue Zürcher Zeitung také. Proto také označil status neobčanů za skandál. Přesněji za jeden ze skandálů Evropské unie!