Ázerbájdžán versus Euronest

21.10.2015 000 1:56

Když bylo 2. května 2011 vytvořeno parlamentní shromáždění EURONEST, složené ze zástupců Evropského parlamentu a zákonodárných sborů některých bývalých zemí Sovětského svazu, padala ze strany představitelů EU vznešená a silná slova o mnohostranném parlamentním dialogu, stabilitě, demokracii, mezilidských kontaktech atd. Už výběr zemí do tzv. Východního partnerství však leccos napovídal, a to se zřetelem na až zoufale špatnou politiku EU vůči Ruské federaci: Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina. Z »politických důvodů« nebylo do EURONESTU přijato Bělorusko. Když velká slova vyčpěla, ukázalo se, že uvedené země mají být »srovnány« podle intencí EU a její protiruské politiky, a to hlavně cestou asociačních dohod, tedy dohod o přidružení k EU.

Politika EU vůči východním státům včetně Ruska se však setkává se stále větší kritikou, a to i ze strany poslanců EP. Existuje dlouhodobá nespokojenost jak s instrumentalizací EURONESTU v zájmu protiruské politiky, tak z důvodu vměšování EU do vnitřních záležitostí zemí, které si pro Východní partnerství vybrala. Nyní dostal EURONEST citelný úder: Ázerbájdžán oznámil, že svou činnost v tomto parlamentním shromáždění přeruší, a to z důvodu destruktivních akcí a neobjektivní kampaně proti ázerbájdžánské vládě. Tento zásadní krok vyvolalo usnesení Evropského parlamentu z 10. září tohoto roku, kritizující mimo jiné údajné porušování lidských práv v Ázerbájdžánu a doporučující sankce vůči nejvyšším ázerbájdžánským představitelům.

Není to poprvé, kdy Ázerbájdžán z pohledu EU »zlobí« a přispívá k destrukci celého EURONESTU. V září minulého roku se státní vedení tohoto státu rozhodlo bojkotovat čtvrté řádné zasedání EURONESTU, které se konalo v březnu 2015 v hlavním městě Arménie. Ázerbájdžán zdůvodnil tento krok přetrvávající arménskou okupací Náhorního Karabachu a přilehlých oblastí, a to bez ohledu na rezoluce Rady bezpečnosti OSN, Parlamentního shromáždění rady Evropy i samotného Evropského parlamentu.

Pokud Evropská unie nepřistoupí k rozumné, objektivní a vyvážené politice vůči Rusku a neupustí od instrumentalizace EURONESTU a celého Východního partnerství pro své zájmy, jež jsou však neseny silným transatlantickým větrem, obávám se, že EURONEST, jehož jsem členem, čekají těžké doby.