Bělorusko

9.2.2008 000 15:48

Kolegyně a kolegové, nehledě na velmi kritický tón předkládaných dokumentů jsem rád, že mohu konstatovat, že se zde nacházejí minimálně dva pozitivní momenty. Ten první moment je zřízení stálého zastoupení Evropské komise v Minsku, které pokud vím bylo schváleno i prezidentem Běloruské republiky. Myslím, že otevření stálého zastoupení Evropské unie dává základ pro další aktivizaci a rozšíření vztahů s Evropskou unií v takových vzájemně výhodných oblastech jako je energetika, doprava, tranzit, ale i ochrana životního prostředí.Druhý pozitivní bod, který se mi zdá důležitý, jsou proběhnuvší expertní jednání v Bruselu v červnu minulého roku, která se týkala zejména otázek energetiky, a plánované rozhovory expertů, které se budou týkat jak dopravních koridorů, tak i ochrany životního prostředí. Tento směr považuji za velmi, velmi důležitý. Nesmíme zapomínat na to, že Bělorusko ještě stále samo bojuje s velmi vážnými následky černobylské havárie. Současné tendence vzájemných vztahů ukazují, že se v politických kruzích Evropské unie zafixoval pevně určitý názor na Bělorusko, velmi kritický a jednostranný.Je nezbytné nejen kritizovat, ale i spolupracovat. Přišla doba na vstřícný krok i ze směru Běloruska a myslím si, že oficiální běloruská moc by měla přijít minimálně s krokem moratoria na trest smrti, což by umožnilo jednat znovu o obnovení statutu členství Běloruska v Radě Evropy. Ze strany Evropské unie bych přivítal například usnadnění vízového režimu nebo podporu stážistů, mladých specialistů z Běloruska, kteří by se mohli seznámit s prací evropských institucí bezprostředně.