Bezpečnost a zdraví v práci: expozice zaměstnanců optickému záření

6.9.2005 000 15:45

Pane předsedo, kolegyně a kolegové, především chci poděkovat panu Orymu za jeho velkou práci a poděkovat mu za spolupráci na této zprávě, kterou jsem s ním, jako stínový zpravodaj od naší frakce, mohl projít. Souhlasím s kolegyní Oomen-Ruijten, že projednávání zprávy se protáhlo a díky nejasné pozici Komise a Rady se stalo i předmětem vulgarizace v některém tisku. Jsem přesvědčen, že ochrana zdraví pracovníků před optickou radiací patří na evropskou úroveň. Koneckonců je to i v kontextu s mojí zprávou o ochraně zdraví při práci, kterou jsem jako zpravodaj tomuto Parlamentu předkládal před časem a Parlamentem byla schválena.Bylo vzpomenuto, že podle Světové zdravotnické organizace umírají tisíce lidí na rakovinu kůže a je tedy jasná potřeba větší ochrany pracovníků, kteří jsou vystaveni zejména přirozené optické radiaci. Nerozumím důvodům některých kolegů, kteří chtějí tuto přirozenou radiaci vyloučit a stejně tak nesouhlasím s pozměňovacími návrhy, které chtějí ponechat na libovůli zaměstnavatelů informovanost a ochranu pracovníků před optickou radiací. Ochrana pracovníků je drahá, je však potřebná, jestliže to myslíme s ochranou zdraví při práci upřímně.