Blýská se na lepší časy ve vztazích mezi Běloruskem a Evropskou unií?

20.6.2016 000 3:26

Bělorusko bylo dlouhou dobu zemí, se kterou “západní” politické elity nemluvily. Po minských rozhovorech, kdy Bělorusko hrálo roli prostředníka mezi ukrajinskými protivládními silami a ukrajinskou vládou se vztahy mezi EU a Běloruskem začínají oteplovat. V letošním roce Evropská unie zrušila většinu sankcí vůči Bělorusku. Zlepšování vztahů s Běloruskem symbolizuje i návštěva českého ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka v Minsku. Bělorusko bylo vždy otevřené přátelským vztahům s Evropskou unií. Alexandr Lukašenko při setkání s Lubomírem Zaorálkem vyzval k dalšímu zlepšení vztahů mezi Běloruskem a Evropskou unií a zejména s Českou Republikou. Zaorálek na oplátku řekl, že je třeba otevřít novou kapitolu ve vzájemných vztazích. Již při vyhlášení sankcí proti Bělorusku jsem tvrdil, že sankce nikam nevedou a namísto toho jsem přívržencem diplomacie a dialogu. Dlouhodobě upozorňuji na nutno pomoci Bělorusku při odstraňování dlouhodobých následků Černobylské tragédie. Jako lékař jsem schopen plně docenit možné negativní dopady nadměrného radioaktivního záření na lidské životy. Domnívám se, že aktivní rozvoj bilaterálních vztahů mezi Evropskou unií a Běloruskem, jakož i aktivní humanitární pomoc měla být realizována již před mnoha lety. V současné krizi Evropské unie se nám tak otevírá možnost v praxi demonstrovat hodnoty, na kterých stojí Evropská unie totiž na hodnotách solidarity a humanismu. Vztahy s Běloruskem se mohou stát ukázkou rovnocenného partnerství mezi EU a jejími sousedy. Jak totiž ukázaly problematické vztahy s Tureckem, Evropská unie potřebuje budovat vztahy se sousedními zeměmi na bázi vzájemného respektu a úcty a nikoliv jednostranného vydírání či hrozeb. Že by k podobnému závěru došlo i naše ministerstvo zahraničních věcí?