Boj o kótu 718

18.9.2012 000 21:36

Boj o kótu 718 – ke stažení v PDF

Boj o kótu 718

Publikace Boj o kótu 718 s s podtitulem Kronika protestu občanů ČR proti výstavbě amerického radaru v Brdech 2007–2009, jako jediná dokumentuje vývoj hnutí proti této stavbě. Při vytváření této publikace jsme se snažili podchytit ohlasy celého politického spektranezávisle na jeho levicové či pravicové, proradarové nebo protiradarové pozici.Přesto by se mohlo zdát, že jsme věnovali více prostoru odpůrcům radaru. Je to dáno faktem, že – jak již dříve uveřejnily i Britské listy – mezi propagátory radaru, kromězprávy vládní komise, žádné skutečně odborné materiály neexistovaly a neideologických příspěvků bylo poskrovnu.V období 2007–2009 vyšly ve sdělovacích prostředcích tisíce článků, stanovisek a rozhovorů, a je nemyslitelné v publikaci tohoto druhu všechny zmínit. Proto jsme sesnažili chronologicky seřadit události tak, aby čtenář získal co nejširší přehled o vývojisituace okolo záměru tehdejší vlády umístit do Brd v České republice toto nebezpečné radarovémonstrum, a aby tato publikace, kdykoliv ji někdo z občanů otevře, připomenula této i budoucí generaci, že proti aroganci a podivným záměrům politiků se občané mohouúspěšně bránit.

Boj o kótu 718 – ke stažení v  PDF