Bouřlivé středeční jitro EP

11.6.2015 000 15:36

Na základě úterního večerního rozhodnutí předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze bylo zrušeno středeční hlasování o strategické dohodě volného obchodu mezi EU a USA (TTIP). Jako odůvodnění tohoto kroku použil předseda pravidlo Jednacího řádu, podle kterého může – v případě předložení neúměrně velkého množství pozměňovacích návrhů – vrátit dokument zpět příslušnému parlamentnímu výboru k dalšímu projednání.

Parlament ale hlasoval ve středečních ranních hodinách o něčem podstatně významnějším. Šlo o to, jestli se o smlouvě TTIP povede zevrubná rozprava, což si kontroverznost dokumentu i silný odpor evropské veřejnosti (petici proti TTIP podepsaly víc než dva miliony Evropanů) určitě zasluhuje. Ačkoliv naše frakce GUE/NGL důrazně trvala na uskutečnění středeční debaty, i s ohledem na nejednotnost názorů zejména uvnitř frakce vlivných socialistů, byla diskuse z programu pléna EP stažena a rovněž odložena.

Pro evropské občany toto pokrytecké rozhodnutí znamená, že vyjednávací tým, potažmo další evropské struktury, které se podílejí na vyjednávání nesmírně důležitého dokumentu, mohou i nadále mlžit a poskytovat selektivně upravené informace o »intrikaření« za zavřenými dveřmi v zájmu vyhovět tlakům USA. Středečním ranním hlasováním tak většina EP, obrazně řečeno, vyhlásila »bobříka mlčení ohledně TTIP na další týdny. A tak se nabízí otázka, kam se poděla Unií tolik skloňovaná transparentnost, evropské hodnoty, k nimž patří i parlamentní demokracie…