BUDE POLSKO PODROBENO SANKCÍM?

18.1.2016 000 19:03

Evropská komise by chtěla Polsko, ale také Maďarsko „převychovat“ podrobením těchto zemí tzv. mechanismu právního státu, a to kvůli zásahům jejich vlád do mediální, v případě Polska i justiční svobody. V roce 2014 to mělo být pouze Maďarsko; poté, co se absolutní moci v Polsku zmocnila ostře pravicová strana Právo a spravedlnost, je v hledáčku Komise hlavně náš severní soused. Co znamená uplatnění mechanismu právního státu? Vládě státu, jenž Komise shledává problematickým, zašle Komise soubor otázek týkajících se sporných vnitrostátních zákonů, vyčká na odpověď a případně daný stát vyzve, aby vydané zákony zrušil nebo upravil.

Není pochyb o tom, že aktuálně především v Polsku tlačí nová vláda zemi ostře doprava, a že její zásahy v oblasti justice, tajných služeb a sdělovacích prostředků jsou přinejmenším kontroverzní. Jenže výše uvedený postup Evropské unie resp. Komise proti „hříšníkům“, a to obecně, má velká úskalí včetně aplikace pořekadla o zametání před vlastním prahem. Tak předně, hrozbu mechanismem právního státu málokdo bere vážně. Sporné zákony lze přece snadno upravit tak – se zachováním jejich podstaty – aby vyhovovaly konformitě EU. Dále: pokud by polská vláda šla do konfliktu s Komisí, žádné závažné sankce jí vlastně nehrozí. Deklarované prosazování „hodnotové substance“ EU je totiž hodně tupou zbraní.

Takzvané „evropské standardy“ se mezitím staly svévolí (prosazovanou především Německem, které nepokrytě pokládá EU za svůj nástroj) a účinně je prosazovat nechce vlastně nikdo. Za naši frakci GUE/NGL tento problém formuloval poslanec Helmut Scholz: „Velmi mě irituje, když nyní hlasitě křičí všichni ti, kdo řadu měsíců a vlastně dodnes mlčí k tomu, když Komise, jako součást „trojky“, v Řecku sama porušovala právo a základní hodnoty EU a přisvojovala si kompetence, které jí nepřísluší. Evropa se musí sama chytit za nos, protože nesmí požadovat selektivně dodržování základních demokratických principů. Ty platí pro každou vládu v rámci Evropské unie, jsou závazné a ne obchodovatelné.“

A beztak chatrnému stavu Evropské unie nepřispívá nejen dvojí metr uplatňovaný na členské státy, ale také to, že kampaň za prosazení sankcí proti Polsku (a Maďarsku) – jakkoli jsem zásadním odpůrcem politického vývoje v těchto zemích – se stávají regulérním prostředkem unijní politiky.