Budou dál občané Unii »ukradení«?

22.7.2015 000 7:36

Když přišla po přijetí Lisabonské smlouvy Evropská unie s institutem »Evropské občanské iniciativy« (platí od dubna 2012), vypadalo to jako snaha evropské občany opravdu víc zapojit do politického života EU v otázkách, které se jich dotýkají nejpalčivěji. Snaha zmírnit demokratický deficit, na který si občané členských zemí Unie dlouhodobě stěžují, se ale postupně míjela účinkem. Mnoho lidí je nadále přesvědčeno, že o jejich životě se rozhoduje bez nich »kdesi v Bruselu«.

Nutno podotknout, že přinutit Evropskou komisi v konkrétních případech jednat, není vůbec snadné. Občané musí v rámci »občanské iniciativy« splnit řadu podmínek. Tou základní je, aby konkrétní iniciativu podpořil minimálně jeden milion občanů z nejméně sedmi členských států EU. (Je přesně určen i nutný počet podpisů z každé země – pro ČR je to minimálně 16 500 podpisů). Ale ani poté není Komise povinna přijít s žádným legislativním návrhem. Stručně řečeno: velké sliby, malé výsledky. Od zavedení tohoto nástroje jeho využívání neustále klesá. Občané jsou – mnohdy právem – přesvědčeni, že jejich názor nemá smysl, neboť stejně nebude při práci Komise nijak reflektován. Logicky tak narůstá pocit frustrace z činnosti evropských institucí a EU.

Stojí určitě za pozornost, že k několika tématům se v »občanských iniciativách« vyslovilo více než šest milionů obyvatel Unie, ale pro nicotný dopad jejich názorů počet těchto »iniciativ« klesá…

Není divu po zkušenosti například s výsledkem »občanské iniciativy« ohledně dostupnosti vody pro obyvatele Unie. Tato iniciativa, kterou podpořilo podpisem víc než 1 650 000 lidí v zásadě konstatovala, že voda nemá být jen komoditou k obchodování a ziskům firem, ale že občané Unie mají právo na dostupnost vody i v zájmu hygieny. Ani přes splnění všech podmínek ale Evropská komise žádný dopad iniciativy nepřipravila a formálně názor lidí odmítla.

Dalším z křiklavých příkladů, který podporuje názor občanů, že jejich hlas je v EU »až na druhém místě«, je vyjednávání dohody o Transatlantickém partnerství s USA, tzv. TTIP. I přes statisíce podpisů občanů shromážděných pod peticí jasně odmítající tento návrh, dalo poslední plénum Evropského parlamentu »zelenou« dalšímu vyjednávání této smlouvy…

Že by se však věci mohly změnit, jsem se přesvědčil při nedávném hlasování Právního výboru EP. Na programu byla zpráva, hodnotící právě využívání tzv. »evropské občanské iniciativy«.

Společně s Kateřinou Konečnou jsme dokázali v Právním výboru předložit a prosadit řadu pozměňovacích návrhů, jimiž např. vyzýváme Komisi, aby umožnila zjednodušení systému připojení se k občanské iniciativě, např. prostřednictvím mobilní aplikace. Dále aby zvážila možnost využití digitálního podpisu, aby využila veškerých prostředků komunikace ke zvýšení povědomí občanů o možnosti podílet se na takové iniciativě a podobně. I když ne všechny naše návrhy výbor přijal, alespoň za naši frakci jsme tak Komisi vyslali jasný signál: »Přestaňte dávat najevo, že jsou vám občané ukradení, aby se nakonec neukázalo, že budete ukradeni vy jim!«