Chudoba: realita Evropské unie

11.4.2014 000 22:25

Je to trpká, raději skrývaná realita: z více než 504 milionů lidí, které má Evropská unie, je na 124 milionů postižených chudobou. Mezi takto postiženými je 23 milionů dětí a mladých lidí do 16 let. Jsou to čísla nikoli jen alarmující, ale přímo tragická. Evropská unie je integrovaný celek, a proto na žádném místě v něm nelze prohlašovat »nás se to netýká«.

Realita a riziko chudoby jsou rozdílné podle členských států a regionů. V současné době jsou projevy chudoby nejrozsáhlejší ve státech nejvíce postižených hospodářskou a finanční krizí – tedy v Řecku, Španělsku, Portugalsku, ale čím dál více také v Bulharsku a jinde.

Co znamená chudoba v pojetí braném v Evropské unii? Evropská rada stanovila kritérium, že v chudobě žijící osoby jsou jednotlivci nebo celé rodiny, které disponují tak omezenými prostředky, že jsou vyloučeny z životních podmínek, jež jsou v daném členském státě brány jako minimální standard. Chudí lidé tedy nemusí přímo hladovět, ale jsou dalekosáhle vylučováni z přístupu ke vzdělání, ze systémů ochrany zdraví, nemají prostředky na kulturu a jsou nuceni až drasticky šetřit elektřinou, vodou, vytápěním apod.

Vlády členských států sice sjednaly svého času – jako součást strategie růstu »Evropa 2020« – takzvanou Evropskou platformu proti chudobě a sociálnímu vyčleňování, která si za svůj hlavní cíl stanovila zbavit do roku 2020 chudoby na 20 milionů lidí. Ale realita? Od roku 2010 se počet lidí postižených chudobou zvýšil o osm milionů! Masivně k tomu přispěly nařízené programy úspor v některých členských státech. Programy, které mají stejný koncept: krácení výdajů v sociálních, zdravotních a vzdělávacích systémech, snižování mezd a důchodů, to vše spojené s tlakem na privatizaci a liberalizaci ve veřejném sektoru. Důsledkem je exploze nezaměstnanosti a – chudoby.

My, zástupci levice v Evropské unii, říkáme: chudoba není osud, nýbrž důsledek chybných politických rozhodnutí. Řešení vidíme v tom, že ochrana sociálních práv bude v EU postavena nad zájmy koncernů a finančních trhů. V tom, že Evropská unie bude utvářena jako unie sociální, jako unie především pro občany s tím, že do zakládacích smluv bude zařazena klausule o sociálním pokroku.

Vyzýváme Evropskou radu a Evropskou komisi, aby zastavily neúspěšnou a vadnou politiku úspor, která vehnala do chudoby miliony lidí a nechala je ručit za dluhy, způsobené spekulanty a deregulovaným finančním sektorem.