Čtvrtletní statistiky volných pracovních míst ve Společenství

14.7.2007 000 17:12

Dámy i pánové, i já bych se chtěl připojit k těm, kteří chtějí poblahopřát panu zpravodaji a poděkovat mu za předložený dokument. Stejně jako zpravodaj i já podporuji názor, že vytváření kvalitní a srovnatelné statistiky volných pracovních míst je evropskou prioritou. Stejně tak jsem si jist, že sbírání těchto statistických údajů pouze na úrovni džentlmenských dohod je nedostatečné a že je nutné přijmout nařízení na evropské úrovni, které zajistí kvalitní a srovnatelné informace z jednotlivých členských států. Totiž pouze Komise může koordinovat nezbytnou harmonizaci statistických informací na úrovni Společenství.Tento názor jsem ostatně před nedávnem prosazoval i ve svém stanovisku k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Byl jsem velmi potěšen i výsledky trialogu mezi zpravodajem, Komisí a předsednictvím. Kompromisní návrhy, které z těchto jednání vzešly, také výrazně zvýšily kvalitu předkládaného dokumentu. Stejně jako stínoví zpravodajové z ostatních politických skupin i já jsem je za GUE/NGL s potěšením spolupodepsal.Z těchto kompromisních návrhů byl chtěl zejména vyzdvihnout jako velmi přínosný požadavek na zahrnutí údajů o jednotkách s méně než 10ti zaměstnanci, ale i požadavek na rozlišení volných pracovních míst na dobu určitou a na dobu neurčitou, stejně jako zpřístupnění těchto informací co největšímu počtu evropských občanů. Chtěl bych v závěru ocenit i definici kritérií hodnocení kvality, protože pouze relevantní, přesné, aktuální a srozumitelné informace o volných pracovních místech mohou pomoci v boji s nezaměstnaností ve Společenství.