Další rok v EP. S deseti předchozími za zády…

25.5.2015 000 15:36

Je bezpochyby výhodou, když můžete na něco navazovat, pokračovat v už ověřených aktivitách nebo se naopak vystříhat kroků, které se třeba neosvědčí. Z tohoto hlediska je moje ohlédnutí za prvním rokem dalšího působení v Evropském parlamentu (EP) docela pozitivní. Díky tomu, že jste zhodnotili moje europoslanecké aktivity v letech 2004-14 velkým počtem hlasů v eurovolbách 2014, mohu s touto důvěrou hájit vaše zájmy v Bruselu i nadále. Děkuji za vaši podporu, snažím se ji nezklamat…

Důraz na právní otázky, ochranu spotřebitelů a vztahy s RuskemPoté, co se mi podařilo získat post místopředsedy Delegace EP pro spolupráci s Ruskou federací jsem si právě aktivity, spojené s udržováním těchto oboustranně nutných kontaktů, vytýčil jako jednu z priorit práce v EP. A to i s vědomím, nebo právě proto, že vztahy EU a Ruska procházejí nesmírně těžkým, složitým obdobím. Vzhledem k atmosféře kolem událostí na Urajině a zavedení sankcí proti Rusku jsou v současné době kontakty prakticky paralyzované. Ke škodě obou stran, což si i Unie pomalu začíná uvědomovat. Zjišťuje, že jednostranná sázka na nové, protirusky, nacionalisticky orientované ukrajinské vedení, které neřeší kritické problémy země a jejích obyvatel, a stále jen natahuje ruku pro další finanční podporu z EU, byla přece jen ukvapená.

Nicméně navzdory nepřátelskému klimatu ve vztazích se mi podařilo uskutečnit hned několik pracovních cest do Moskvy, Volgogradu i běloruského Minsku (hraje svoji roli v urovnávání krize) a v kontaktech s ruskými představiteli pokračovat. Včetně členů společné Delegace EU-Rusko, z nichž někteří jsou i na diskriminačně nesmyslné tzv. černé listině a je jim znemožněn vstup do zemí EU. Se zadostiučiněním musím konstatovat, že tyto pracovní kontakty mají podporu i řady eurposlanců z Delegace, která by právě měla být platformou pro urovnání vztahů Unie s Ruskou federací…

Před 70 lety jsme se dokázali spojit proti společnému nepříteli

Do tohoto kontextu mých poslaneckých aktivit v EP logicky zapadla i ojedinělá akce. Koncem dubna se podařilo zúročit měsíce doslova mravenčích příprav a mohl jsem společně s dalšími představiteli EP, Ruské mise při EU a města Volgogradu otevřít ve štrasburském sídle parlamentu unikátní expozici »70. výročí společného vítězství nad nacismem – od Stalingradu do Prahy«. Záměr ukázat, že v historii je právě vítězství nad nacismem příkladem, že lze spolupracovat nehledě na rozdílné politicko-ekonomické systémy a priority v zájmu občanů svých zemí, se povedl. Výstava měla velký ohlas a zavítali na ni poslanci i členové vedení EP napříč politickým spektrem, i když někteří nenašli odvahu překonat atmosféru oficiální unijní »rusofobie« a našli si čas až mimo slavnostní vernisáž.

Z ohlasů na akci je patrné, že přispěla i k tomu, aby vzájemné kontakty mezi EP a ruskou stranou pokračovaly. Zároveň byla i dalším kamenem do mozaiky argumentů proti snahám překrucovat historii. Za významnou pomoc při realizaci tohoto významného projektu patří velký dík i řadě našich muzeí, archivů a památníků – za všechny připomenu alespoň Terezín, Lidice, Ostravu, Opavu, archivy v Praze i Československou obec legionářskou…

Právo, spotřebitelé, drobní podnikatelé, duševní vlastnictví

Jak už jsem předeslal, v řadě témat mohu navazovat na aktivity z předchozích let v EP. K základním činnostem europoslanců – a také nejdůležitějším – patří bezpochyby práce v parlamentních výborech. Tam je možné nejvýrazněji zasahovat do znění parlamentních dokumentů, které pak v konečném důsledku ovlivňují náš každodenní život. Nelze na malé ploše věnovat pozornost všemu, a tak jen pro představu připomenu, že jsem se podílel pozměňovacími návrhy i jinou formou na přípravě dokumentů týkajících se práva duševního vlastnictví, obchodního tajemství, autorských práv, podmínek práce malých a středních podniků a vyjádřil jsem názor našich voličů k problému masové migrace do EU. Aktivně jsem se také zařadil do celoevropského hnutí proti přijetí diskriminační dohody o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství s USA (TTIP).

Informovanost občanů – voličůNerad bych zapomněl na důležitou součást svých priorit – snahu co nejvíc přibližovat dění v EP veřejnosti. Do tohoto kontextu zapadá pokračování mého dlouholetého projektu stáží v EP pro mladé zájemce, pozvánky pro stovku návštěvníků na exkurzi a besedu do EP i besedy a publikační činnost doma v ČR – včetně stránek Haló novin. Z ohlasů od vás vím, že takové aktivity mají smysl a rád v nich budu i nadále pokračovat…