Dárcovství orgánů a transplantace: opatření na úrovni EU

21.4.2008 000 13:50

Pane předsedo, kolegyně a kolegové, já bych především chtěl poblahopřát upřímně jako lékař a poslanec kolegovi Adamou za velký kus práce, který vykonal na této zprávě. Téma transplantací a dárcovství může být někdy chápáno kontroverzně. Důvod je jasný, na jedné straně musíme brát do úvahy otázky etiky a na druhé straně bychom neměli připustit, aby se zastavil pokrok v medicíně a tím pádem i možnost, jak pomoci člověku nebo abychom dokonce nedávali možnost pomoci člověku.Velmi vítám, že zpráva je vypracována na pilířích, které i já sdílím. Zaprvé právní nástroje, které musí zaručit jistotu, že darování orgánů zůstane darem, nikoliv obchodem. Je dobře, že budeme mít standardy, ale měli bychom mít takové, které nebudou snižovat legislativní úroveň a možnosti v jednotlivých členských státech. Druhý pilíř, stejně jako v ostatních oblastech se neobejdeme bez vzájemné spolupráce členských států. Třetí pilíř, žádné opatření se neobejde bez spolupráce s občany, proto vítám nutnost zvýšené informovanosti a větší transparentnost. Společným úkolem, a zpráva Adamou k tomuto cíli směřuje, je dosáhnout za každou cenu likvidace nelegálního obchodu. Všechny tyto předpoklady zpráva kolegy Adamou naplňuje.