Definice, označování, obchodní úprava a etikety lihovin

18.6.2007 000 16:34

Kolegyně a kolegové, já bych chtěl především poděkovat zpravodaji kolegovi Horstovi Schnellhardtovi za velké úsilí, které věnoval vypracování této zprávy, a myslím, že se mu podařilo i přes počáteční potíže najít vyváženost a kompromis jak z hlediska technologického, tak mezi různými národními zájmy. Chtěl bych se zmínit zejména o dvou bodech, tím prvním je definice vodky.Již při svých vystoupeních ve Výboru pro životní prostředí jsem uváděl, že bychom neměli podléhat tlaku, který byl a je nepochybně vyvíjen tzv. tradičními výrobci. Jsem přesvědčen, že argumentace, která je často používána, že stejně tak jako whisky nebo rum mají svoji přesnou definici surovin, ze kterých mohou být vyráběny, tak i vodka potřebuje tuto definici, není zcela opodstatněná. Je nutné totiž brát v úvahu, že technologie výroby vodky je zcela odlišná. Z toho odvozuji, že současná definice vodky je vyhovující a dostatečná. Přes situaci, která nastala, a s respektem k názorům tradičních výrobců považuji za východisko kompromisní definici podle zpravodaje pod číslem 145 a jako stínový zpravodaj doporučím, aby ji alespoň část našich poslanců z frakce podpořila.Nemohu se nezmínit o národním specifiku, které se týká České republiky, a tím je definice slivovice. Pan kolega Schnellhardt ví, že technickým nedopatřením se stalo, že ve Výboru pro životní prostředí.. (Předseda poslanci odejmul slovo.)