Dobrý sluha, nebo zlý pán?

7.9.2015 000 20:17

Jak se to kdy hodí…Jaderný, jaderná, jaderné – vypadá to jako rozcvička skloňování přídavných jmen předzačátkem dalšího školního roku. V podobných a také dalších tvarech jsme si ale v poslední době mohli přečíst také mnohé informace s jedním společným jmenovatelem, kterým je jaderná energie. Dobrý sluha, ale také hodně zlý pán. To když se vymkne kontrole, nebo je dokonce vědomě zneužita. Mimochodem – opravdu skoro jako rozcvička či trénink na duben příštího roku, kdy si připomeneme už třicet let od tragické havárie jaderné elektrárny Černobyl, to vypadalo, když se média pustila do nafukování nebezpečí z požáru stovek hektarů lesa nedaleko elektrárny. Některá dokonce vytáhla strašáka v podobě spekulací o tom, jestli snad nemůže až k nám doletět nějaký radioaktivní dým. Přitom žádná zvýšená nebezpečná radioaktivita ve spojitosti s požárem zaznamenána nebyla…Ale vraťme se k variantě »jaderný«, často používané ve spojení výbuch. Také ta byla v poslední době hodně frekventovaná – uplynulo totiž sedmdesát let od amerických jaderných útoků na japonská města Hirošimu a Nagasaki. Že šlo o bezprecedentní zneužití jaderné síly proti civilnímu obyvatelstvu, jakkoli se to snažili obhájci tohoto amerického brutálního činu omlouvat potřebou záchrany životů amerických vojáků ve válce s militaristickým Japonskem, to si přiznávají soudní, objektivní lidé na celém světě. Zlý pán – džin v podobě atomové bomby byl vypuštěn z láhve a jen v Hirošimě má americký hazard za sedmdesát let na svědomí 260 000 životů. To jsou japonské oficiální údaje. Skoro není divu, že se tak nechvalné výročí v samotných Spojených státech až tak moc nepřipomínalo. Opravdu není na co být hrdý, možná si uvědomili Američani.Nikterak jim to ale nebrání hrát si s »ohněm«, se kterým je to stejné jako s »jádrem«, pokud jde o onu službu či panování… V případě zkoušky balistické rakety »Minuteman III«, která může nést až tři samostatně naváděné jaderné hlavice, už hrdost ve Spojených státech zavládla. A tak se o úspěšném testu zbrojního arzenálu, paradoxně či možná zrovna symbolicky, jen pár dnů po výročí jaderného bombardování Japonska, hrdě Američané chlubili. Kdežto naše údajně svobodná a objektivní média zaznamenala test rakety pro jaderné hlavice jen stručně zpravodajsky, bez komentáře. Jakou mediální »dělostřeleckou palbu« by asi spustila v případě takové zkoušky například na straně Ruska nebo Číny a jak velké strašáky by vytáhla, to si už umíme představit.Je to podobné, jako když se proti rozumnému, mírovému využívání jaderné energie, hodí jejím odpůrcům neustále opakovat a zkreslovat fakta o havárii v jaderné elektrárně v japonské Fukušimě. Třeba už jen tím, že se prostě neuvede nebo do pozadí zastrčí příčina – nebývale silné zemětřesení – kvůli kterému ke katastrofě došlo, aby se tak posílily argumenty proti využívání jaderné energie paušálně.A tak i skloňování přídavných jmen »jaderný, jaderná, jaderné« o letošních prázdninách potvrdilo, že s událostmi a výročími se často pracuje, jak se to zrovna hodí. Bohužel nejen u nás, ale podobně tomu často je i na půdě Evropského parlamentu, který se také vrací »do lavic«. Bude potřeba dost úsilí podobným tendencím znovu čelit…