Dohoda TTIP a clo

1.4.2016 000 15:45

V diskusích týkajících se dohod o volném obchodu a ochraně investic, které by měly být uzavřeny mezi Evropskou unií a Spojenými státy (TTIP) a EU a Kanadou (CETA), se hodně hovoří o netransparentním vyjednávání (jehož míra je, zvláště pokud jde o TTIP, frapantní), sociálních a ekologických standardech, zvláštních právech pro investory či o právech zaměstnanců. Zcela právem, jedná se o klíčové oblasti, které mohou být pro občany EU zdrojem mnoha nebezpečí a problémů, do budoucna jen těžko odstranitelných. Daleko menší pozornost je věnována – bohužel, podle mne – klasické složce mezinárodního obchodu, kterou je clo. V případě dohod TTIP a CETA se samozřejmě jedná o jeho maximální odstranění.Teprve před několika týdny nabídla Evropská unie, resp. její kormidelníci, Spojeným státům, že v rámci TTIP bude odstraněno na 97 procent ze cla, které ještě platí pro export amerického zboží a služeb. Částečně v okamžiku nabytí účinnosti dohody, částečně v přechodných lhůtách. A dokonce někteří kritikové TTIP uvádějí, že proti zcela volnému obchodu jako takovému vlastně nic nenamítají. To je ale přinejmenším zavádějící.Pro neoliberály není clo nic jiného než brzdou obchodu. Pro zaměstnance však představuje clo často ochranu před nemilosrdnou hospodářskou soutěží – soutěží o nejnižší mzdy a ochranné standardy. Tam, kde jsou nižší, je samozřejmě produkce obecně levnější, a pokud tato produkce přijde na trh do země s lépe placenou pracovní silou, ta potom samozřejmě nekupuje dražší domácí produkty, takže vzniká tlak na snižování výrobních nákladů i v této zemi. Spirála snižování a škrtů tak stále běží.Pro státy je clo důležitým zdrojem příjmu. Nadto má ochrannou funkci také pro malé a střední podniky. Zatímco nadnárodní koncerny mají životní zájem na volném obchodu, neboť jejich strategie je zaměřena na globální dobývání trhů, malé a střední podniky jsou většinou orientovány na lokální resp. regionální odběratele. Ničím, tedy ani clem regulované počínání koncernů je pro takové podniky zkázonosné. Není proto udivující, že četné malé a střední podniky se dnes angažují v hnutí proti dohodám TTIP a CETA. Stejně jako miliony občanů, kteří vidí hlavně v TTIP velké nebezpečí pro Evropu.