DROGY: PROBLÉM NEJEN ČESKO-NĚMECKÉ HRANICE

16.4.2013 000 21:45

K poměrně častým tématům německého tisku vycházejícího v německo-českém pohraničí, tedy v Bavorsku a Sasku, patří přeshraniční kriminalita, v prvé řadě pašování drog z České republiky. Dokonce i celostátní německé sdělovací prostředky tomuto fenoménu věnují pozornost: třeba podle renomovaného týdeníku DER SPIEGEL byl pervitin, zvaný v Německu „crystal meth“, donedávna „ostrovním problémem“ České republiky, odkud se však dnes šíří po Evropě.

Podle tohoto týdeníku „obchod s ´crystal methem´ na německo-české hranici jen kvete, ale „zdá se, že v Česku už úřady boj proti drogám vzdaly a loví jen velké ryby“. Tady je třeba podotknout, že německé zákonodárství je v tomto ohledu přísnější než české a postihuje i držení omamných látek pro osobní potřebu.Němci mají pravdu, to, že pervitin lze na jistých místech v českém pohraničí snadno zakoupit a že je odtud distribuován do Spolkové republiky, není žádným tajemstvím. Není však pravdou, že by čeští policisté a celníci boj proti výrobě a pašování pervitinu vzdali, jak je kritizováno. Nelze také nepřipomenout německo-českou spolupráci v boji proti pašování drog přes hranici. V roce 2012 vyvolal německá strana jednání s českými úřady, tzv. Hofský dialog, v jehož důsledku byla mnohem více provázána spolupráce všech zainteresovaných složek na obou stranách hranice, a to od ministerské úrovně po výkonné články.V souvislosti s výrobou a distribucí pervitinu neboli „crystal methu“ velmi sílí hlasy po legislativě, která by nejen na národních úrovních zpřísnila přístup k látkám, jež jsou pro výrobu pervitinu podstatné. Je třeba uvést, že v případě metamfetaminu, jakožto konečného zneužívaného produktu, vstupují do hry předpisy týkající se kontroly léčiv, jejich volného prodeje.

Domnívám se, že v České republice není velkým problémem kontrola prodeje léků obsahujících efedrin a pseudoefedrin, což však nelze říct o některých sousedních zemích. Dochází tak k situaci, kdy v jedné zemi se látky pro výrobu pervitinu nakupují a bez kontroly vyvážejí do jiné země, neboť se jedná o legální prodej v rámci EU. Spolupráce při kontrole prodeje takových látek resp. léků na úrovni EU je proto více než nutná.Proto vítám, že Evropská komise předložila Radě a Evropskému parlamentu návrh nařízení, týkající se pravidel pro sledování obchodu s takzvanými prekursory drog, což jsou právě chemické látky s širokou škálou použití a jejichž kontrola je klíčovou součástí boje proti nedovoleným omamným látkám. Ovšem tento návrh je teprve v počáteční fázi poměrně složitého legislativního procesu, takže na konečný výsledek bude nutné ještě čekat. Jako lékař a člen jednoho z věcně příslušných výborů Evropského parlamentu se budu výše popsanou problematikou nadále aktivně zabývat.