EU hodlá více zasahovat do dění na Ukrajině

13.8.2014 000 23:04

Špičky Evropské unie rozhodly, že EU bude zasahovat do občanské války na Ukrajině také personálně. A to formou jakési »policejní mise«, což je ale pokrytecký eufemismus, který má zastřít to, že v pozadí je snaha EU a NATO být »při tom« a přímo ovlivňovat vojenské a jiné ozbrojené akce současné ukrajinské vlády. Oficiálně se má jednat o »Poradní misi pro reformu civilního bezpečnostního sektoru«, která má mít pro začátek 80 členů (vzhledem k historickým souvislostem stojí za pozornost, že v misi by měli být také němečtí policisté).Přes snahu unijních »elit« co možná nejvíce zastírat pravé poslání tohoto kroku je zřejmé, že mise bude mít relevantní vojenský charakter. Činnost »poradců« se má totiž zaměřit na ukrajinské vládní bezpečnostní síly »v jejich celistvosti«, což znamená, že se bude týkat jak policie, tak armády a nově vzniklé obskurní tzv. Národní gardy. Její založení sice EU pokládá oficiálně za »ukvapené a nepromyšlené« a její oddíly dokonce označuje za »bandy markérů«, leč na jejím zrušení netrvá, neboť prý po skončení bojů na Majdanu bylo třeba tyto osoby »nějak zaměstnat«, aby byly odstaveny od nekontrolovaných násilných činů (!). Takže EU teď pokládá za potřebné definovat místo »gardy« mezi policií a armádou. Co k tomu dodat?

Cílem mise je podpořit nastolení stavu, kdy ukrajinská vláda, na které se podílejí i pravicoví extrémisté, získala opět plnou kontrolu nad ukrajinským územím. V zájmu toho mají členové mise EU nejen dohlížet na veškeré ukrajinské bezpečnostní složky a radit jim, ale také dávat jim pokyny, přičemž prý není vyloučeno, že »poradci« budou provázet vládní ozbrojené síly a Národní gardu při jejich nasazeních! Rada Evropské unie také předpokládá úzkou spolupráci mise s poradci z NATO, kteří již na Ukrajině působí. Vlastní start mise EU nyní závidí na tom, kdy ukrajinská vláda podepíše s EU dohodu o právním postavení členů mise. A jistě není třeba připomínat, že tato svrchovaně nepřípustná angažovanost EU na Ukrajině bude financována řádově v milionech eur z rozpočtu EU.A je zde ještě jeden důležitý aspekt, o kterém se raději oficiálně nemluví: unijní i ukrajinské oligarchické »elity« předpokládají, že s pomocí ukrajinských ozbrojených složek, zreformovaných a zkonsolidovaných za pomoci odborníků z EU a NATO, budou moci být potlačovány masivní sociální nepokoje, které jsou na Ukrajině očekávány, a to nejen ve východní části země.O připravované policejní misi EU česká vláda dobře ví. Proč o ní neinformuje občany? Budou v misi také čeští policisté? Pan premiér, ministr Zaorálek a další vládní činitelé už jistě znají odpověď!