EUROPOL a parlamentní kontrola

27.5.2016 000 14:50

Dne 11. května tohoto roku schválil Evropský parlament návrh nařízení týkajícího se rozšíření pravomocí agentury EUROPOL, tedy Evropského policejního úřadu. Jakkoli pro návrh hlasovala výrazná většina poslanců, vesměs odůvodňujících svůj hlas aktuálními teroristickými hrozbami a migrací, nelze nevidět také rub celého problému.

Nové nařízení, které má nabýt účinnosti na jaře 2017 (přičemž některé problematické úpravy jsou už v »bezprávním prostoru« aplikovány), přináší možnost výměny dat EUROPOLU s privátními společnostmi. To se týká hlavně internetových koncernů, jako jsou Facebook, Google nebo Twitter, s nimiž agentura už udržuje jakýsi druh »kulatého stolu«. Ten teď bude legalizován.

V rámci EUROPOLU zřízené sledovací středisko už nyní prohledává internet podle materiálů s obsahem »oslavujícího násilí« a požaduje jejich odstranění. V blízké budoucnosti mají internetové společnosti předávat EUROPOLU osobní data podezřelých uživatelů, aby proti nim mohlo být zahájeno vyšetřování. Mnoho opatření, která rozšířila pravomoci EUROPOLU, je opodstatňováno bojem proti Islámskému státu. V souvislosti s tím EUROPOL údajně zanesl do svých databází už na 84 000 osob – ale kritéria evidování jsou nejasná.

Zažíváme vůbec hektickou dobu razantního nárůstu kompetencí vnitropolitických agentur EU, kam patří nejen EUROPOL. Tyto kompetence jsou uplatňovány v praxi co možná nejrychleji, což znemožňuje společenskou a politickou diskusi. V rozpravě na plénu Evropského parlamentu k tomuto problému uvedl nezařazený řecký komunistický poslanec Sotirios Zarianopoulos (KKE): »EUROPOL se změnil v novou represivní agenturu. Nařízení umožní odstraňování účtů na sociálních sítích, a třetí země a USA budou vědět, co děláme, a budou v tom i obchodní zájmy.«

Jakkoli hrozby terorismu a jiná nebezpečí jsou velká a nutno na ně adekvátně reagovat, nelze na druhé straně podceňovat bezpečnost osobních dat občanů. A k tomu přistupuje skutečnost zásadního významu: EUROPOL nepodléhá sebemenší parlamentní kontrole, což obavy z možného zneužití dat jen posiluje…