Europoslanec Maštálka sponzoroval divadlo pro neslyšící

6.9.2011 000 17:00

Na 3. září 2011 vodní hrad Švihov připravil pro návštěvníky zajímavé divadelní představení, které se mohlo realizovat díky našemu sponzoringu. Jak napovídá název, Putování ošklivého kačátka, šlo o divadélko určené zejména dětem. Produkce divadla Neslyším z Brna nenásilným způsobem vytvořila interaktivní scénu, která dokázala zaujmout jak přítomné neslyšící, tak slyšící děti. Protagonistka Petra Vaňurová dokázala upoutat pozornost hned od počátku obou představení a důvtipnou kombinací herectví, využití látkových rekvizit i zapojováním publika do děje vedla všechny přítomné příběhem životní cesty Ošklivého kačátka až k závěrečnému potlesku.

Správa hradu Švihov se opakovaně pokouší připravovat akce, které vytvářejí platformu komunit slyšících a neslyšících, s cílem poznat navzájem své světy a obohatit se. V roce 2010 se na Švihově konal rovněž námi sponzorované vystoupení zpěvačky ve znakovém jazyce, které dokázalo překvapit, neboť zejména slyšící návštěvníci měli možnost poznat, že znakový jazyk je svébytným komunikačním prostředkem, který protagonistka Andrea Kalců dokáže povznést na estetickou rovinu. Neslyšící pohyby zpěvačky vnímá i se všemi významy znakového jazyka, slyšícímu, neznalému znakového jazyka, pak tento projev připadá jako kvalitní výrazový tanec. Mimochodem, řadu slyšících účastníků jedinečného koncertu bylo překvapeno zjištění, že i neslyšící vnímají hudbu, byť jiným způsobem a jinými částmi těla, než slyšící.

Pro sponzoring obou akcí jsme se rozhodli i z toho důvodu, že správa hradu Švihov šla ve vstřícnosti komunitě neslyšících tak daleko, že na objednávku předem je schopna zajistit i průvodkyni znalou znakového jazyka.A jaké dvě představení brněnského divadla Neslyším ve výstavní síni vodního hradu Švihova zaznamenaly ohlasy? „Jednoznačně pozitivní,“ uvádí za organizátory David Růžička, pracovník vztahů k veřejnosti plzeňského Národního památkového ústavu, a dodává: „herečka Petra Vaňurová si dokázala od počátku získat pozornost diváků, velmi malých dětí s rodiči, a pomyslné bariéry mezi slyšícími i neslyšícím vlastně přestaly existovat. Děti se smály, reagovaly na vtipné skeče, občas byly samy zapojeny, některé se také přiučily některým základním výrazům znakového jazyka“. Zajímavou zkušenost sdělila organizátorům i jedna z maminek, dlouhodobě žijící ve Spojených státech amerických. „Do Čech přijela navštívit příbuzné a zaujal ji švihovský program divadla Neslyším. Prozradila, že v Americe řada rodičů nechává poznávat základy znakového jazyka i své slyšící děti. Tento jazyk prý zejména u malých dětí pomáhá rozvíjet schopnost celkového projevu a vyjadřování se, zejména ve stadiu raného vývoje řečových schopností. Potěšilo nás nejen to, že děti této maminky divadélko nadchlo, ale že rozuměly i nenásilně prezentovaným ukázkám znakového jazyka“.

A jak vystoupení vnímala sama herečka, Petra Vaňurová? Na webových stránkách divadla Neslyším se pod fotografiemi ze Švihova dočteme: „Byla jsem tam pozvána. Naštěstí bylo hezké počasí. Nádherné prostředí, cítila jsem se tu dobře. Hrála jsem v krásné historické místnosti „PUTOVÁNÍ OŠKLIVÉHO KÁČÁTKA“. Nečekala jsem,že tam budou neslyšící matky se svými neslyšícími i slyšícími dětmi. Velmi dobře všichni reagovali a učili se nový znakový jazyk. Na druhém představení jsem viděla některé děti opět. Moc se jim to líbilo, a proto přišly znovu. Z toho jsem měla opravdu radost“.

Kastelán vodního hradu Švihova Lukáš Bojčuk k představení dodává: „Divadelní představení zapadá do kontextu našich snah zpřístupnit hrad i komunitám handicapovaných spoluobčanů, jakkoliv jde o běh na dlouhou trať. Za sponzoring jsme europoslanci MUDr. Jiřímu Maštálkovi velice vděční. Umožnilo nám letos zrealizovat obě představení, určená slyšícím i neslyšícím, stejně jako loňský koncert zpěvačky ve znakovém jazyce Andrey Kalců. Díky sponzoringu jsme mohli všechny zájemce pozvat ke vzájemnému setkání bez vybírání vstupného, z něhož bychom náklady na program stejně nepokryli“.