Evropská rada a uprchlíci

29.4.2015 000 10:40

Vrcholné setkání bezmocnosti, ale také hanebnosti – tak označuje západní levicový tisk mimořádné rokování Evropské rady, které proběhlo 23. dubna v Bruselu. Podnětem ke svolání Evropské rady byla tragédie ve Středozemním moři, kde před pár dny utonulo na osm set uprchlíků z Libye. Hlavy států a vlád členských zemí EU rozhodly vskutku »pomazaně«: prioritou bude boj proti kriminálním živlům-převozcům uprchlíků do Evropy, a to tak, že je třeba jim zabavit lodě nebo jejich plavidla rozstřílet, ještě než stačí uprchlíky nabrat! Vskutku odpovědná reakce na masové umírání, na okolnosti, které tisíce lidí na severu Afriky vyhánějí z domovů! Jenže pojmenovat tyto okolnosti by také znamenalo přiznat spoluodpovědnost za státní převraty a občanské války, ke kterým v Africe především z vůle USA došlo a dochází.

Od počátku roku zahynulo ve Středozemním moři více než 1700 uprchlíků, kteří neměli nic než jen svůj život. A od začátku uprchlické vlny jich slaná voda zabila už na třicet tisíc! Tato děsivá bilance nutně vyžaduje humanitární odpověď, nikoli dělové čluny EU. Pro EU však zůstává jediným cílem »ochrana vnějších hranic« a masivní zastrašující opatření. Jenže ta samotná ženou uprchlíky do náruče převaděčů-převozců, protože jinou šanci, šanci na život, prostě nemají. Měli by proto dostat alespoň příležitost vstoupit bez strachu na evropskou pevninu a podrobit se férovému azylovému řízení – to vše v mezích příslušných právních norem. Ale ta šance jim je odpírána. Takže budou dál umírat.