EVROPSKÁ UNIE PODPORUJE SYRSKÉ POVSTALCE

18.3.2013 000 20:47

V závěru zasedání Rady Evropské unie pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitelů, jež proběhlo koncem února tohoto roku, došlo k události, která bude mít zásadní význam pro budoucí společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Rada totiž svým usnesením č. 2013/109/SZBP umožnila vyzbrojování nestátních ozbrojených skupin a stran občanské války v Sýrii – byť zatím jen tzv. neletálním, tedy nesmrtícím vojenským materiálem.Stalo se tak poté, co Velká Británie a Francie daly najevo, že hodlají podporovat syrskou protivládní opozici jak vojenským materiálem (kam patří třeba obrněné vozy, neprůstřelné vesty atd.), tak výcvikem členů opozičních ozbrojených skupin. To, že mezi těmito skupinami jsou výrazně zastoupeni islámští radikálové, je známé. Výše uvedené usnesení Rady EU tak zavádí výjimky ze zbrojního embarga, které umožní dodávat do Sýrie – pokryteckou diplomatickou krasomluvou – „neletální vojenské náčiní, určené pro ochranu civilního obyvatelstva nebo pro Národní koalici sil syrské revoluce a opozice“ a „dát k dispozici technické služby, zprostředkovatelské služby a další služby pro národní koalici sil syrské revoluce a opozice“. Tímto usnesením Rady se EU stala oficiálně aktérem občanské války v Sýrii, konstatují nejen odborníci.

Od konce února tohoto roku je tedy třeba vycházet z toho, že při uvalení sankcí ze strany EU obecně jde de facto o cílené zasahování do krizových situací a v občanských konfliktech ve prospěch jedné nebo více stran.Sankce EU se od této doby stávají tedy spíše prostředkem eskalace konfliktů, než nástrojem deeskalace, a ztrácejí svůj potenciál alternativy k vojenské intervenci. Od této doby nutno počítat s tím, že uvalení sankcí povede k opaku toho, co tvoří domnělý účel zbrojního embarga – totiž k vyzbrojování stran v přízni EU resp. těch států, které její politiku ovlivňují.Snaha některých států dosáhnout v Sýrii násilné změny režimu už však dokonce směřuje i nad rámec fatálního usnesení č. 2013/109. Od úterý 12. března vyvíjí Velká Británie a Francie tlak na ostatní členské státy EU, aby zrušily zákaz dodávat do Sýrie – zbraně. Francie prý hodlá dodávat syrským povstalcům mimo jiné protiletadlové řízené střely…Domnívám se, že tento nátlak bude mít bohužel úspěch. EU už tak frapantně obchází mezinárodní právo, jedná zcela mimo rámec OSN a zavádí svůj vlastní nátlakový režim, kterým zasahuje do vnitřních záležitostí států, které jsou dokonce mimo evropský kontinent.