Evropský parlament a krajní pravice

29.4.2016 000 21:08

Zpráva, kterou před pár dny přinesla řada médií, byla vskutku znepokojivá až alarmující: Evropský parlament financuje chystaný sjezd švédských neonacistů! V lednu tohoto roku totiž schválil poskytnutí vysoké finanční částky krajně pravicové nadaci Europa Terra Nostra a do léta mají touto cestou odejít na mítink neonacistů další peníze… Tato zpráva vyznívá zdánlivě zcela jednoznačně (EP podporuje neonacisty), ale celý problém je mnohem složitější a sahá až do jednotlivých členských států EU.

Posun velké části evropské politické scény doprava, ještě více vpravo od etablovaných konzervativních stran, je procesem, který má ve svém důsledku přímý vliv na (mimo jiné) složení Evropského parlamentu. Kde jsou ty časy, kdy legendární F. J. Strauss hřímal, že vpravo od jím vedené CSU (Křesťanskosociální unie) nesmí existovat žádná demokraticky legitimovaná strana! V samotném Evropském parlamentu nejen že zasedá stále více reprezentantů krajní pravice (včetně například německé NPD), ale daří se jim zakládat populistické až krajně pravicové frakce, čímž se podmínky pro jejich činnost vylepšují – hlavně díky finančním prostředkům. A tak lze jen bezmocně sledovat protiintegrační, antilevicové, ba i šovinistické vystupování poslanců z Evropské konzervativní a reformní skupiny (kam patří, vedle kupříkladu polské PiS, Nové vlámské aliance nebo Bulharského národního hnutí také česká ODS), z frakce Evropa Svobody a Přímé Demokracie nebo Evropa národů a svobod. Tyto frakce, resp. politické skupiny, jsou složeny ze stran legálně působících v členských státech.

Z takových stran se také zformovala evropská politická strana Aliance pro mír a svobodu (APF). Stalo se tak v únoru minulého roku v Bruselu. Jedná se o krajně pravicovou stranu na evropské úrovni, leč – opakuji – složenou opět ze stran legálně působících v členských státech EU. APF sestává z dvanácti národních stran včetně české Dělnické strany sociální spravedlnosti. Jako evropská politická strana má také APF nárok na finanční příspěvek pro svou činnost – stejně jako jiné evropské politické strany včetně například Evropské lidové strany nebo Strany evropské levice. A peníze plynou do APF prostřednictvím její nadace Europa Terra Nostra, která sídlí v Berlíně, v centrále neonacistické NPD…

Celý problém je tak třeba uchopit u kořenů. Pokud krajně pravicové subjekty působí v členských státech legálně, nelze je bohužel účinně paralyzovat na evropské úrovni. To je prostý, ale zásadní fakt.