Evropský parlament k postavení Centra pro monitorování drog a drogové závislosti

25.1.2006 000 20:30

Dne 24.1 2006 se na Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu projednávala zpráva českého poslance za KSČM (GUE/NGL) Jiřího Maštálky o Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost. Toto nařízení upravuje postavení, fungování a činnost tohoto Centra, rozsah jeho působnosti a jeho organizaci. Vznik tohoto Centra reflektuje rostoucí ožehavost problematiky drogové závislosti a fakt, že spolupráce v této oblasti ve sjednocené Evropě je nezbytná.Poslanec Maštálka, ve spolupráci a po rozsáhlých konzultacích s odborníky jak z České republiky, tak i z ostatních členských států EU, vypracoval a předložil ke zmíněnému návrhu nařízení zprávu, která obsahuje hned 17 pozměňovacích návrhů, které zefektivňují a jasněji vymezují pravomoci a fungování Centra. Mezi nejzásadnější návrhy poslance Maštálky patří spolupráce s nečlenskými státy EU, neboť problematika drog a drogové závislosti nerespektuje hranic. Neopomenutelná je i spolupráce s EUROPOLEM, alespoň na bázi výměny informací o drogách a trestných činech páchaných v souvislosti drog. K dosažení objektivity, spolehlivosti a hlavně srovnatelnosti získaných dat je zapotřebí ztotožnit metodologii sběru dat, jak vhodně požaduje další z pozměňovacích návrhů.Předložená zpráva vyvolala v zainteresovaném výboru zajímavou diskusi, ve které většina zúčastněných napříč politickým spektrem upřímně uvítala návrhy změn předkládané poslancem Maštálkou a v některých případech dokonce přinesla zajímavé návrhy a doporučení, která budou dozajista brána v potaz při další práci na této zprávě. Zvláště podnětné návrhy např. o spolupráci a přístupu k  informacím mezi Centrem, OSN a WHO, což by zamezilo zdvojenému sběru údajů o téže problematice, přednesl německý poslanec Thomas Ulmer ze Skupiny Evropské lidové strany a Evropských demokratů. O této zprávě se bude hlasovat ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu koncem února, na základě předběžných komentářů zúčastněných poslanců lze předpokládat, že návrhy poslance Maštálky budou přijaty.