EVROPSKÝ PARLAMENT MĚL ZELENOU STŘECHU

20.3.2014 000 19:58

Nedávno proběhla v Evropském parlamentu unikátní výstava nazvaná “Šumava-zelená střecha Evropy”, jejímiž pořadateli byli Plzeňský kraj a poslanec Jiří Maštálka, který se také podílel na financování výstavy. Václav Štekl, krajský radní pro životní prostředí a zemědělství (KSČM) a Jiří Maštálka se pro Haló noviny vyjádřili k účelu a výsledkům této výstavy.

Mastalka - Stekl - Prokop

V. Štekl: Z mého pohledu to byl projekt velmi úspěšný, protože byl tématicky jedinečný a díky Jiřímu Maštálkovi velmi dobře připravený. Chtěli jsme v Evropském parlamentu představit Šumavu jako unikátní národní park v srdci Evropy. Součástí výstavy byla také expozice Západočeského muzea na téma Šumava historická, ukazující život a tradiční řemesla v tomto regionu. V jistém smyslu tato výstava navazovala na výstavu věnovanou Plzeňskému kraji jako takovému, která proběhla v Evropském parlamentu už v minulosti, a to rovněž za spolupráce s Jiřím Maštálkou.

J. Maštálka: Myslím si, že když už poslanci Evropského parlamentu mají možnost disponovat exkluzivními výstavními prostory, měli by je využívat také k prezentaci svých zemí a regionů. Tyto akce navíc otvírají dveře k dalším evropským orgánům a institucím, protože se jich například účastní lidé z Komise – a odtud je blízko k unijním fondům a financování různých projektů obecně. Třeba tuto výstavu shlédlo odhadem na 1500 lidí. Podle mne je také třeba vidět, že výstava měla také přeshraniční záběr, protože v ní bylo možné ukázat i česko-německou spolupráci při ochraně přírody. Navíc tato výstava spadala do doby projednávání zákona o Národním parku Šumava, takže připomenutí obrovského ekologického a kulturního významu Šumavy bylo aktuální. A nedá mi se nepochlubit, že výstavní oddělení Evropského parlamentu si pro své potřeby výstavu o Šumavě zdokumentovalo – jako příklad toho, jak by měla účelná výstava vypadat.

V. Štekl: Pokud nám Jiří Maštálka nabídne prezentaci v Evropském parlamentu i v budoucnu, s velkou chutí ji využijeme. Už teď na krajském úřadu přemýšlíme o tom, že bychom připravili výstavu, upozorňující na velmi závažný problém povodní, ale také naopak enormního sucha. Také tato výstava resp. výstavy by měly mít přeshraniční dimenzi.

J. Maštálka: Ano, mě osobně hodně záleží na tom, abychom ukázali, jaké formy může mít regionální česko-německá spolupráce. Rád bych třeba prezentoval spolupráci záchranných složek, hasičů a zdravotní služby na obou stranách hranice. Myslím si, že tato regionální spolupráce stále není náležitě doceňována. Přitom lze v jejím rámci realizovat pozoruhodné projekty a získat pro ně prostředky z unijních fondů.

Připravil -eh-