Evropský parlament: začínáme!

2.9.2009 000 17:08

Týden od 31. srpna do 4. září je pro dění v Evropském parlamentu příznačný tím,

že probíhají první schůze parlamentních výborů v novém volebním období. Těchto výborů je celkem 22 – včetně výboru pro právní záležitosti (JURI), jehož jsem z europoslanců České republiky i z reprezentantů levicové frakce GUE/NGL jediným řádným členem.

Troufám si tvrdit, že výbor JURI patří v EP mezi nejméně oblíbené , a to především kvůli svému úzce odbornému zaměření. Jak vím z předešlých let, o členství v JURI nebyl mezi poslanci nikdy velký zájem (vyjma poslanců, kteří jsou v civilním životě právníky) a proto býval všemi parlamentními frakcemi spíše obcházen. Toho však umně využívala (a využívá) pravicová většina v EP, pod jejíž taktovkou se dění v JURI vždy odehrávalo. Ostatně: novým předsedou tohoto výboru je pověstný lobbista Klaus-Heiner Lehne (poslanec za německou CDU), na kterého levice působí jako toreador na zuřivého býka…

Vzal jsem proto členství v JURI jako výzvu, podobně jako své pověření funkcí kvestora. Čtenáři Haló novin se mohou spolehnout, že o své práci v EP jak ve výborech, tak na jiných úrovních, je budu věcně a průbežně informovat.