Evropský rozměr, Kamil Lhoták a předvánoční čas…

19.12.2014 000 0:33

Když chceme něčemu dát trochu širší význam, zvýšit vážnost nebo kvalitu, občas si pomáháme okřídlenou pomůckou v podobě slovního spojení »evropský rozměr«. Jakkoli si jinak na Evropu povětšinou stěžujeme, v podobných případech se nám najednou hodí.

Některé jevy nebo hodnocení některých lidí takovou berličku opravdu potřebují. Jsou ale případy, kdy se to rozumí tak nějak samo sebou. Napadlo mě to při nedávném křtu knížky Za jinou Evropu, při kterém jsem našel hodně slov podpory pro myšlenku představit v Evropském parlamentu nevšední dílo Kamila Lhotáka. Malíře, grafika, ilustrátora s osobitou českou poetikou výtvarného vyjadřování, který ale bezpochyby zaslouží širší, evropský prostor.

Možná se někomu poštěstí, že si o nadcházejícím vánoční čase bude moci listovat, mezi jinými, také některou z knih, kterou ilustracemi opatřil právě Kamil Lhoták. Ať to bude například některá knížka se zaměřením na techniku – Lhotákem oblíbená auta, motocykly, letadla či jeho všeobecně známé balony – nebo beletrie, onen evropský rozměr v nich určitě bude. Rozvoj techniky, který zkracoval vzdálenosti mezi lidmi a umožňoval jim cestovat i mnohem dál než jen po své vlasti, Kamila Lhotáka doslova fascinoval. A jeho tvorba stejně tak překračuje hranice, je výmluvně sdělná napříč národy. I proto budu rád, když se nám Kamila Lhotáka podaří v prostorech EP odpovídajícím způsobem ukázat. Zasloužil by si to a v kontextu ostatních výstav, které jsou na půdě evropských institucí pořádány, by určitě zaujal výraznou pozici.

Slabost pro tohoto umělce jsem už prezentoval několikrát. Stejně jako připomínku mého prvního »setkání« s Kamilem Lhotákem. »Seznámil« nás vlastně Tom Sawyer. Jeho dobrodružství sepsaná Markem Twainem mám od dětství neoddělitelně spojená právě s ilustracemi Kamila Lhotáka. Tak jako pozdější »schůzky« s noblesními autoveterány, které mi učarovaly nakonec nejen v knihách. Proto jsem také v EP nemohl přehlédnout zájmovou skupinu europoslanců s tímto zaměřením a už několik let jsem jejím členem. Pro zajímavost, přispěli jsme argumenty do mnoha legislativních debat o bezpečnosti, používání, ale i pravidlech pro opravy a restaurování historických vozidel a také k přípravě dokumentů, usměrňujících danění a prodej autoveteránů. Jsem přesvědčen, že i europoslance z této skupiny zaujmou nádherně propracované obrázky automobilů, motocyklů ale i letadel a dalších technických objektů z dílny Kamila Lhotáka. A že myšlenku jeho prezentace v EP rádi podpoří…

Už jsem zmínil Toma Sawyera, ale nemohu pominout ani spojení Kamil Lhoták a Karel Sýs – s oběma jsem se měl tu možnost a čest setkat i přímo programově. To když jsem se rozhodl pomoci na světlo světa knize Vzducholoď v parku. Jak jsem konstatoval při jejím křtu v Evropském domě v Praze v září 2012, »… je mi blízké jejich okouzlení technikou, vynálezy, objevy, stroji času i nečasu.«

Tak a teď už víte, proč mi předvánočně vyzdobený Evropský parlament evokoval mj. i spojení evropský rozměr a Kamil Lhoták…