Fotografování v EU: brod je ještě daleko…

18.6.2015 000 15:03

Doslova povodeň názorů, především rozhořčených a – bohužel – i velice vulgárních (jak je v poslední době smutným zvykem) názorů se rozlila nejen v médiích, ale i na sociálních sítích kolem údajného rozhodnutí Evropského parlamentu zakázat nebo omezit fotografování na věrejných místech. Jsem přesvědčen, že kolem této otázky, která souvisí s autorskými právy a pravidly pro jejich uplatňování, vládne napjatá atmosféra částečně proto, že se na ní chce mnoho lidí mediálně “přiživit”. A pak především proto, že jsou lidem předkládány polovičaté nebo zkreslené informace.Takže si pojďme “nalít” alespoň pár doušků “čistého vína”. Především – evropský parlament zatím vůbec nic nerozhodl. On navíc ani nic nařídit nemůže. Dokument, který tak jitří vášně, to je iniciativní zpráva o harmonizaci některých aspektů autorského práva, kterou zatím projednal jen právní výbor EP. Celý parlament se bude dokumentem zabývat pravděpodobně v červenci. A jeho postoj stejně má jen platnost stanoviska pro Evropskou komisi a nic nerozhodne ani nenařídí…Z toho plyne, že se pro amatérské fotografy, turisty atd. nic nemění. Ve většině zemi EU si tak mohou fotit památky či jiné veřejné objekty nebo rodinné příslušníky u nich, pro svá soukromá alba jak chtějí. To platí třeba u nás, ale už ne například v Belgii a některých jiných zemích, kde mají pravidla přísnější. To už je ale letitá praxe.Pravdou sice je, že v dokumentu právního výboru EP padl také návrh omezit tzv. “svobodu panoramatu”. To je to, co tolik burcuje veřejnost. Osobně jsem se ve výboru postavil proti tomuto omezování práva lidí na svobodné fotografování veřejných objektů a byl jsem pro “svobodu panoramatu” tak jak platí i u nás. Nicméně většina poslanců právního výboru nakonec zastánce“zdravého rozumu” přehlasovala, a tak zvítězilo stanovisko o přisnějších pravidlech použití autorského zákona.Dalším “douškem” pravdy tedy je, že se EP netouží vracet někam do prehistorie, jak se halasně rozkřikuje v médích. Pro soukromé fotografy by nemělo dojít k žádné “šikaně”, pokud nebudou z fotografií například tisknout a pak prodávat pohlednice a podobně, což se už dnes, díky technice, často děje. Stále je to o rozlišování soukromého a výdělečného, komerčního využití…A do doby, než se o dokumentu bude hlasovat v plénu celého EP, je možné nadále podávat pozměňovací návrhy a zpráva tak určitě bude vypadat jinak, než dnes. Pořád tu ale bude později například prostor i pro členské země, jak se k autorským právům ve veřejném prostoru postaví.Takže, pokud znáte ono lidové pořekadlo – nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko – bylo by dobré ho teď uplatnit v praxi…