Humánní Diag a potřeba nevědět

30.5.2003 000 21:47

Na velké maléry, zvláště takové, které svojí povahou sahají od ekonomiky až po politiku bývá zvykem zřizovat sněmovní vyšetřovací komise a volit zastoupení napříč politickým spektrem. Tak budou zkoumány okolnosti arbitráže kolem CME a TV Nova. Naproti tomu vůle ke zřízení komise na přezkoumání maléru finančně zatím 30x menšího- pouhých 327 miliónů ve Sněmovně v pátek chyběla. Jediným věrohodným důvodem pro nepátrání může být fakt, že někomu může být horko z odhalování. To nás musí vést ke spekulacím, kdo by mohl být motivován nevědět, jak to je s rozhodčím soudem a vyplacením zmíněné částky firmě Diag Human patřící pro korupci mezinárodním zatykačem stíhanému a u nás na zámku v Bechyni zřejmě bezpečně skrytému panu Šťávovi. Pátrejme spolu. S firmou pana Šťávy přišli tak či onak do kontaktu skoro všichni polistopadoví ministři zdravotnictví s výjimkou Klenera a Rubáše. Výběrové řízení v roce 1990 na zpracování české krevní plazmy v zahraničí, jejímž vítězem byla firma Conneco, bylo zrušeno. V dalším (1991) pak přišla Šťávova firma Conneco zkrátka. Nevybrané firmě Novo Nordisk a.s. poskytl ministr Bojar v krátkém dopise v roce 1992 vysvětlení, že důvodem jejího neúspěchu je zprostředkování firmou Conneco, o jejíž solidnosti má pochybnost. Aby neměl, když tato firma zfalšovala doklady k vývozu omamné látky metachalonu do státu Lesotho, jak ministerstvo zjistilo ověřením přes Interpol a zabránilo vývozu. Novo Nordisk se od firmy Conneco distancoval. Není jasné, proč se Dr. Bojar, již jako exministr firmě Diag Human v roce 1993 dopisem omluvil. Až téměř po 4 letech se zástupce firmy Diag Human (dříve Conneco) vznesl na Ministerstvo zdravotnictví požadavek na odškodnění ve výši 500 mil. a v případě mimosoudního vyrovnání 197 mil. Kč. Tehdy náměstek Suchopár navrhl náměstkovi Dvouletému řešit spor v rámci rozhodčího řízení, zatímco zdravotní odbor trval na soudním řízení. Přestože stanoviska místopředsedů vlády Kalvody a Kočárníka byla nedoporučující, ministr Stráský uzavřel s firmou Diag Human v roce 1996 smlouvu o rozhodčím řízení, pro stát evidentně nevýhodnou. Učinil tak přesto, že firma podala půl roku před tím žalobu u Krajského obchodního soudu. Diag Human vyčíslil svůj nárok na 2 miliardy Kč. Smlouva o rozhodčím řízení dávala firmě lepší vyhlídky a proto požádala o zastavení řízení u obchodního soudu. Tím bylo umožněno rozhodčí řízení. Rozhodčí senát na jaře 1997 shledal požadavek firmy Diag Human oprávněným. Týž rozhodčí senát pak na žádost ministerstva přezkoumával vlastní rozhodnutí. Shledal, že někdejší ministr Bojar jednal v rozporu s dobrými mravy. Senát vlastní rozhodnutí potvrdil aniž by rozhodl o výši náhrady. Ministryně Roithová nechala podat určovací žalobu na neplatnost rozhodčího řízení namítáním podjatosti rozhodce jmenovaného ministrem Stráským a zejména proto, že ministr Stráský nebyl kompetentní dohodu o rozhodčím řízení uzavřít. Za působení ministra Davida byla vyžádána stanoviska Interpolu, Policie ČR, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a případ důkladně zdokumentován. Soudní projednávání proběhlo až za ministra Špidly v lednu 2000. Ředitelka právního odboru, která se kauze věnovala za ministra Davida byla odvolána a byly jí zabaveny veškeré spisy. Najatý advokát nebyl u soudu ani schopen vysvětlit v čem tkví naléhavý právní zájem státu na této žalobě. Ministerstvo soud prohrálo. Ministr Fišer pak v roce 2001 podepsal dohodu o mlčenlivosti, na základě zmocnění vlády. Na placení prozatímních 327 miliónů došlo až za ministryně Součkové, která tomu nemohla nijak zabránit. Žádala však ve vládě o zbavení mlčenlivosti. Ministři, kteří byli ministry též v minulé vládě, se však jednání vlády nezúčastnili a zastupující náměstci nehlasují. Další se hlasování zdrželi. Návrh neprošel.

Do věci je zapojeno mnoho dalších činitelů, nejen někteří ministři. Největší nezájem o vržení světla do věci budou mít asi následující bývalí ministři a osoby s nimi spojené: Stráský (nyní ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje), Špidla, a zřejmě i Fišer a kdo ví, kdo ještě. Pan Šťáva je v Německu stíhán pro korupci. Že by se v Čechách nevyskytovala?