Iniciativa proti dohodě TTIP

16.8.2014 000 23:06

Obrovský problém, který Evropě vzniká v podobě Transatlantické dohody o obchodu a investicích (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP), pokud bude mezi EU a USA uzavřena, je záměrně zamlžován a bagatelizován, o českých pravicových médiích ani nemluvě. Už jen skutečnost, že o dohodě se od poloviny minulého roku jedná za zavřenými dveřmi, je alarmující. Proč nejsou jednání transparentní?Jen tu a tam proniknou na veřejnost některé detaily z obsahu dojednávané dohody, a ty vyvolávají stále větší odpor evropské veřejnosti, v prvé řadě levicových stran, odborů a organizací na ochranu spotřebitelů. Důvodem jsou především obavy z výrazného omezení standardů ochrany sociálních, pracovních a spotřebitelských práv v zájmu odstranění regulačních překážek, které by mohly omezovat zisky nadnárodních korporací.Terčem kritiky jsou zcela zásadní záměry otevřít pro americké podniky také ty trhy, které jsou v Evropě zatím chráněny (jako je například sféra veřejných služeb, energie či školství), a vyrovnat normy a standardy platící v USA a EU. To by mělo mimo jiné za následek, že občané EU by se museli vyrovnávat s výrazným zhoršením regulace finančních trhů, práv zaměstnanců a standardů ochrany životního prostředí – ty by měly být přizpůsobeny stávajícím regulacím v USA. TTIP má také obsahovat různá právní privilegia pro investory, kteří by svá práva, daná dohodou, mohli prosazovat nebývalými kompetencemi vybavenými rozhodčími soudy. Jinými slovy: TTIP je jednoznačným projevem toho, jak silný je politický vliv podnikatelské lobby po obou stranách Atlantiku a jak pokročilá je idea neoliberalismu, zasazená v hlavách evropských »elit«.Existuje šance dohodu TTIP zastavit? Existuje! Pokud bude občanská veřejnost v celé Evropě, resp. EU, protestovat a využije dosud v podstatě jediného nástroje, který má k dispozici pro uplatnění vlivu na politiku. Je jím Evropská občanská iniciativa, zakotvená v primárním právu EU. Obecně platí, že pokud se této občanské iniciativě, reagující na určitý závažný problém EU, podaří v průběhu dvanácti měsíců shromáždit na svou podporu alespoň jeden milion podpisů občanů z minimálně sedmi členských států EU, musí Komise reagovat, vystavit se slyšení v Evropském parlamentu a případně přistoupit k zákonodárné iniciativě, sledující zastavení iniciativou napadeného problému. Budiž připomenuto, že úspěšná byla před dvěma lety Evropská občanská iniciativa »Right2 Water«, která zastavila plány Komise ohledně privatizace zásobování vodou.Lze proto uvítat, že občanská iniciativa, nesouhlasící s dohodou TTIP, už vznikla. Má název »Stop TTIP« a jejími organizátory je na 150 nevládních organizací ze zatím 18 členských států EU. Minulý měsíc obdržela Komise žádost o registraci této občanské iniciativy, v září má být zahájeno sbírání potřebného počtu podpisů. Objeví se mezi nimi také podpisy občanů České republiky?