Internet (opět/ještě) svobodný

7.7.2009 000 18:50

Možná to bylo počínající kampaní do Evropského parlamentu nebo záplavou politických afér a krizí, ale česká média si téměř nevšimla hlasování, které se uskutečnilo 6. 5. v Evropském parlamentu, kdy se podařilo zachránit významnou porci základních práv a svobod.

V rámci Telekomunikačního balíčku, který měl garantovat větší ochranu spotřebitelů a vše možné, se hlasovalo i o poměrně důležité věci, a to zda do budoucna budou moci internetoví poskytovatelé bez předchozího rozhodnutí nezávislého soudu odpojovat uživatele od Internetu či připojení jinak omezovat.

Přibližně ve stejné době prošel francouzským parlamentem zákon HADOPI, který výše uvedené umožňoval, a vždy svobodná a svobodomyslná Francie nastavila velice zvláštní směr, kam by se měla ubírat informační společnost. O to větší byl pak tlak na europoslance, protože případné přijetí Telekomunikačního balíčku ve znění „pro“ občanské svobody by znamenal následný rozpor francouzského práva s právem evropské unie.

I přes vypjatost situace se ale povedlo uhájit tu variantu Telekomunikačního baličku s dodatkem č. 138/46, která vylučuje svévolné odpojování uživatelů od Internetu na základě oznámení o porušování autorských práv bez předchozího rozhodnutí nezávislého soudu tzv. princip „3x a dost“ nebo-li „3-strikes“, který se objevil v  HADOPI.Ač se může zdát, že jde vlastně „jen“ o Internet, jde „právě“ o Internet, zřejmě poslední svobodné komunikační médium. Navrhované úpravy by způsobily nejen ztrátu práva na přístup k informacím, ale díky postupnému přesouvání agendy státní správy na Internet, i omezení přístupu jedince ke státu. Právo na přístup k informacím je třeba chápat v tom nejširším smyslu, tedy informace šířit, získávat, hledat a vůbec komunikovat s dalšími osobami. Krom toho by takový postup byl i porušením práva na spravedlivý proces, kdy by občané byli zbavování svých práv pouze na základě podezření, byla by zavedena presumpce viny a až následně by se takový nešťastník mohl vyvinit. Takovou úpravu se snažili vnutit Evropě ve jménu autorských práv a naštěstí se to nepovedlo.

V tomto ohledu bylo úsměvné, místy však k pláči vystoupení Markéty Prchalové v pořadu Vedlejší efekty na ČT24, kde jako zástupce České protipirátské unie zmínila několikráte úspěšné přijetí HADOPI a správný kurs nastavený Francií, ale opomněla zmínit, že Evropský parlament se usnesl výraznou převahou na zcela opačném pojetí.

I skutečnost, že stahování audiovizuálních děl pro vlastní potřebu z Internetu je vlastně v ČR legální, byla konstatována velmi opatrně. Zdá se, že si je ČPU vědoma, že po právní stránce se u nás nestalo nic, že naopak rozhodnutí EP zavdává značnou naději, že “odpojování” uživatelů a další vymoženosti, se u nás a pravděpodobně v celé Evropě dít nebudou.

Autorům resp. těm kteří “rýžují” na jejich dílech pak nezbude konečně nic jiného, než se přizpůsobit trhu a přijít s novým obchodním modelem, který zkrátí a výrazně zlevní cestu autorských děl k spotřebitelům. A ne že by to nešlo. Levná DVD, které se prodávají v trafikách za 49,- Kč jsoujasným důkazem, že distribuci, výrobu i poplatek pro autora lze stáhnout do rozumné ceny při zachování kvality. Děsivé je, jak dlouho to distributorům trvalo, než s myšlenou “trafikových” DVD někdo přišel…

Celá věc však má pokračování: Francouzský zákon HADOPI nestačil ani nabrat dech a ustanovení týkající se odpojování uživatelů byla francouzským ústavním soudem zrušena jako protiústavní.Lze tedy s upokojením konstatovat, že právo na svobodu projevu a přístupu k informacím opět zvítězilo, je ovšem na pováženou, že to bylo jen taktak a více než zarážející je kolik zákonodárců, a to jak ve francouzském tak v evropském parlamentu, bylo ochotno tato okleštění základních práv a svobod podpořit.

Je třeba, aby veřejnost k takovým pokusům nezůstala lhostejná. Politici jsou napříč politickým spektrem pod tlakem autorů, sdružení autorů či vydavatelů děl, a ti všichni zatím nepochopili, že jediný účinný způsob, jak bojovat s pirátstvím, je odstranit jeho příčinu: neadekvátní zpoplatnění autorských děl a naprosto nevyhovující, nepružný a zastaralý obchodní model. Toto nepochopení a velice malá snaha změnit svůj přístup k fungování trhu s autorskými díly, vede pouze k pokusům zatahovat stát do role jakéhosi vymahače autorského výpalného – ať už ve formě odpojování uživatelů od Internetu nebo jejich trestního stíhání. Je třeba však takovému pokušení odolat a nekompromisně stát za těmi opravdu základními právy a svobodami, což je spíš právo na spravedlivý proces, presumpce neviny, právo na svobodu projevu a informace, než právo jedné poměrně malé skupiny obyvatel na neadekvátní odměnu.

http://www.laquadrature.net/en

http://www.ceskatelevize.cz/program/10205238100-17.05.2009-20:05-24-vedlejsi-efekty.html