Jak hlasovali poslanci KSČM o „východním“ rozšíření NATO?

16.7.2003 000 22:00

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolů o přístupu Bulharské republiky, Estonské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Rumunska, Slovenské republiky a Slovinské republiky k Severoatlantické smlouvě.

pro:
František Beneš
Ladislav Býček
Alexander Černý
Jiří Dolejš
Jaromír Kohlíček
Miloslav Ransdorf

proti:
Vlastislav Antolák
Ludmila Brynychová
Květoslava Čelišová
Václav Exner
Václav Frank
Jaroslav Gongol
Miroslav Grebeníček
Stanislav Grospič
Jitka Gruntová
Kateřina Konečná
Ivana Levá
Zdeněk Maršíček
Jiří Maštálka
Ladislav Mlčák
Svatomír Recman
Zuzka Rujbrová
Ladislav Urban
Miroslava Vlčková
Karel Vymětal

zdrželi se:
Marta Bayerová
Milan Bičík
Petr Braný
Vlastimil Dlab
Jiřina Fialová
Vojtěch Filip
Pavel Hojda
Vladimír Koníček
Pavel Kováčik
Josef Mandík
Soňa Marková
Miroslav Opálka
Marie Rusová
Josef Šenfeld
Miloslava Vostrá

nepřítomen: Antonín Zralý