JAK JE TO S NEUTRALITOU ŠVÉDSKA A FINSKA

9.6.2016 000 14:50

Jsou Finsko a Švédsko skutečně neutrálními státy? Formálně ano. Ve skutečnosti nikoliv. Ve skutečnosti se stále více a více zapojují (a to velmi aktivně) do vojenských struktur NATO a EU, což aktuálně znamená i to, že se s nimi počítá v rámci současné protiruské politiky.

Jednání ministrů zahraničí členských států NATO, které proběhlo 20. května v bruselském hlavním stanu aliance, zaznamenalo premiéru: poprvé se ho zúčastnili ministři zahraničí Švédska (Margot Wallströmová) a Finska (Timo Soini), aby se podíleli na debatě, jak by v budoucnu mohlo NATO více kooperovat s Evropskou unií. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg se při té příležitosti zmínil „důležitou roli, kterou Švédsko a Finsko hrají v záležitostech společných zájmů“, a – maje na mysli právě tyto dva členské státy EU – prohlásil: „Potřebujeme více účasti EU na manévrech NATO a více účasti NATO na manévrech EU.“

Ačkoliv Švédsko a Finsko jsou oficiálně neutrální, jejich bezpečnostní politika se od počátku 90. let silně orientuje – a to ofenzivně – na spolupráci s NATO a na účast ve vojenských strukturách EU včetně zahraničních misí. Nejen to: oba státy systematicky rozšiřují své snahy kooperovat s některými členskými státy NATO mimo tuto alianci. Jednoznačným příkladem toho je vojenské seskupení NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation), etablované v roce 2009 a skládající se ze Švédska, Finska a členských států NATO Dánska, Norska a Islandu. Prostřednictvím tohoto seskupení chtějí jeho členové kooperovat se všech vojenských oblastech a účastnit se operací vedených jak NATO, tak pod vlajkou EU. NORDEFCO je tak nástrojem pro co nejtěsnější napojení údajně neutrálního Švédska a Finska na NATO za situace, kdy prý obyvatelstvo těchto dvou zemí není ještě dostatečně propagandou vystrašeno, aby souhlasilo se vstupem do NATO.

Postoje ohledně zrušení oficiální neutrality a vstupu do NATO nejsou v obou zemích jednoznačné, ačkoliv NATO v čele s USA na vstup naléhá. Pravice je pro, tradičně „pevní“ socialisté – zatím – proti, ale většina, hlasující pro vstup, není ve Švédsku ani ve Finsku na dohled. Ono přece jen, podílet se takto explicitně na obkličování Ruska ze severu není to, pro co by Švédové a Finové horovali… Co tedy s tím? Osvědčený postup a la „chytrá horákyně“: zachovávat formální neutralitu a oficiálně být mimo NATO, a zároveň posilovat a rozšiřovat vojenskou spolupráci jak s aliancí, tak s EU. A tak je zde na jedné straně NORDEFCO a na straně druhé tzv. Severní bojová skupina (Nordic Battlegroup) Evropské unie, složená ze Švédska, Finska, Litvy, Lotyšska, Estonska, dále pak Irska (které je také formálně neutrální) a Norska, které není členem EU, zato však NATO.