Jednotný digitální trh

8.11.2015 000 23:32

Jednotný digitální trh je velké a nikoli jednoduché téma hlavně pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, jehož jsem v Evropském parlamentu členem. Dokonce lze říci, že problém jednotného digitálního trhu patří ke stěžejním tématům stávajícího legislativního období.

Strategii pro jednotný digitální trh představila Evropská komise na začátku května tohoto roku. Výchozí myšlenky lze lapidárně shrnout takto: Internet se stal nejrozšířenějším komunikačním prostředkem; lidé jeho prostřednictvím nejen hledají informace, ale také nakupují a prodávají zboží a služby nebo komunikují na sociálních sítích. Rozšiřování digitálních služeb ale často naráží na četná omezení bránící jejich dalšímu rozvoji.

To je také vážný problém Evropské unie, která je v digitální sféře stále rozdělena podle hranic členských států. Digitální trh se tak setkává s překážkami v podobě nejednotných pravidel pro spotřebitele a podniky, ale také pro uživatele a poskytovatele digitálních služeb. Strategie pro jednotný digitální trh obsahuje 16 opatření rozdělených do tří základních oblastí: 1. Zlepšení přístupu k digitálnímu zboží a službám pro spotřebitele a podniky; 2. Vytvoření vhodného prostředí pro rozvoj digitálních sítí a služeb; 3. Maximalizace růstového potenciálu digitální ekonomiky.

Součástí první oblasti je skutečně ožehavý problém tzv. geoblockingu. Jedná se o diskriminaci spotřebitelů na základě jejich IP adresy, která se projevuje třeba v tom, že formy obchodující na internetu mohou bránit zákazníkům z jiných států v přístupu na jejich internetové stránky nebo je odkazovat na místní obchody se zpravidla vyššími cenami. Levicová frakce GUE/NGL v EP samozřejmě podporuje odstranění diskriminujícího, tedy neodůvodněného geoblockingu. V rámci etablování jednotného digitálního trhu podporujeme rovněž tzv. síťovou neutralitu, což je zjednodušeně řečeno princip rovnoprávnosti dat přenášených internetem.

S výše uvedeným geoblockingem úzce souvisí Komisí proklamovaná reforma autorského práva. Komise chce usnadnit také přístup k online obsahu (tj. hudba, e-knihy, filmy apod.), který je pro zákazníky z jiného členského státu také často blokován.

Jakkoli naše levicová frakce GUE/NGL obecně strategii jednotného digitálního trhu podporuje, poukazuje zároveň na některé problémy, jejichž odstranění či alespoň zmírnění bude požadovat. Citlivou věcí je ochrana osobních údajů spotřebitelů vstupujících na digitální trh. A stranou rozhodně nesmí zůstat záležitosti týkající se zaměstnanců digitálního trhu, kteří často pracují z domova bez jakékoli sociálněprávní ochrany, či skutečnost, že posilování digitálního trhu bude objektivně znamenat větší nahrazování lidské práce technologiemi, a tedy že budou vznikat nové formy pracovního zařazení lidí. Tyto fenomény, jakkoli to bude obtížné až nemožné, je třeba přinejmenším zmírnit. Jinými slovy: také jednotný digitální trh musí mít svou sociální dimenzi, která bývá v návrzích Komise tak často postrádána.