Jiří Maštálka pro Evropu práce a míru

16.5.2004 000 21:50

Za KSČM do Evropského parlamentu kandiduje na čtvrtém místě poslanec Jiří Maštálka (48).

Ve vrcholné politice se s přestávkou pohybuje od roku 1990. V minulosti pracoval ve Federálním shromáždění ČSFR, od roku 1996 pak v Poslanecké sněmovně. Byl členem zahraničního výboru a výboru pro evropskou integraci dolní komory parlamentu. Odtud zná velmi dobře evropskou problematiku. Nyní je místopředsedou výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Na práci Evropského parlamentu se podílel nejprve jako pozorovatel, od 1. května se pak stal dočasným poslancem. Po evropských volbách chce své zkušenosti z jediného voleného orgánu EU zúročit ve prospěch občanů ČR. Civilním povoláním je lékař, kardiolog.

Evropa musí vítězit kulturou, ne zbraněmi

Maštálka chce po červnových volbách vstoupit do Evropského parlamentu s jasným programem. Nejstručnější vyjádření je asi ve volebním hesle, které najdete v našich volebních novinách – Evropa práce a míru. To první bude nepochybně souviset s obhajobou sociálního státu. V době, kdy Evropou obchází strašidlo demontáže sociálního státu, bude dobré, když bude frakce radikální levice co nejsilnější. V Evropské sjednocené levici jsou sdruženy strany, které mají sociální pojetí jako jednu ze svých priorit, řekl na včerejší tiskové konferenci KSČM. Otázku míru Maštálka považuje v této době také za nejvýš aktuální. Jako pozorovatel jsem měl možnost zúčastnit se seminářů i jednání naší frakce v Evropském parlamentu, které se týkaly jak bezpečnostní situace na Blízkém východě, tak i na Balkáně. A samozřejmě i projednávání tzv. Evropské ústavy, v níž je otázce evropské bezpečnosti věnována velká pozornost, sdělil. Zastává názor, že Evropa by se neměla nechat – a to ani euroústavou – vtáhnout do závodů ve zbrojení s USA. Za prvé je to pro Evropu ekonomicky neúnosné, za druhé je to pro ni ekonomicky velice nevýhodné a za třetí by měla Evropa v zahraničních a bezpečnostních otázkách vycházet z mezinárodního práva a vítězit nikoliv tanky a ozbrojenci, ale svojí kulturou a kulturou své politiky, která se bude v zahraničí promítat, zdůraznil.

Po svém zvolení považuje Maštálka za důležité zapojit se do práce výborů Evropského parlamentu. Dosud se zúčastnil jako pozorovatel jednání výboru pro otázky turistiky, dopravy a regionů. Bylo to velmi prospěšné a zajímavé například s ohledem na možnosti čerpání společných evropských fondů. Podle svého zařazení se samozřejmě budu snažit reprofilovat tak, abych byl platným nejen pro naši stranu, pro naši frakci, ale přirozeně i pro naši republiku, prohlásil.

Ministr zdravotnictví by měl ctít pravidla

Jiří Maštálka se na tiskové konferenci ještě krátce zmínil o situaci v českém zdravotnictví. Problémům v resortu rozumí, vždyť stále pracuje jako lékař. Ve středu přednesl ve sněmovně zásadní rozbor situace. Rozsáhle reagoval na informaci ministra Jozefa Kubinyiho (ČSSD) o stavu českého zdravotnictví. Nad rámec toho, co už řekl, ještě poznamenal: Bude třeba, aby si jakýkoliv ministr zdravotnictví zvykl, že má sice právo na personální změny, ale měl by alespoň ctít taková pravidla, že je umí patřičným způsobem zdůvodnit. Narážel tím na problém odvolání ředitele vlajkové lodi českého zdravotnictví IKEM Karla Filipa, který je stejně jako Maštálka kardiolog. Osobně bych si dovedl představit, že není-li spokojenost s takovým řídícím pracovníkem, asi je třeba dát mu čas k vypracování zprávy o tom, jak se nejen hospodářsky,ale i výzkumně takovému pracovišti daří. A pokud bychom shledali, že ředitel není schopen obhájit svůj dosavadní postup, pak by asi bylo na místě ho odvolat, konstatoval Maštálka. Kritizoval však způsob, kdy si ministr takového pracovníka pozve na kobereček a rovnou ho bez faktických vážných důvodů odvolá. To nepovažuje za správné ani dobré. Navíc jsou jako důvod odvolání uváděny velmi měkké argumenty, jako třeba, že se stavba prodražuje. Obávám se, že nikdo z nás neslyšel, kolik vlastně měla stát. A že se stavba časově prodlužuje – obávám se, že jsme neslyšeli, kdy vlastně měla být dostavěna, doplnil. Dotkl se i poměru mezi experimentální a klinickou medicínou v IKEM. Je třeba si uvědomit, že toto zařízení vytváří nebo hospodaří s více než miliardou korun. Na vytváření této miliardy se podílí především klinická pracoviště. A je zřejmě na úvaze státu, aby podpořil výzkumnou část, protože při současném financování zdravotnictví tato klinika není schopná více vyprodukovat, aby bylo možné experimentální výzkum z vlastního rozpočtu více podpořit, uvedl jeden z příkladů, kterým se před sněmovnou nezabýval. Platí však poslední věta, kterou před poslanci podtrhl – Budeme se velmi objektivně snažit posuzovat kroky ministerstva zdravotnictví a pana ministra Jozefa Kubinyiho osobně. Závěrem zopakoval, že racionální návrhy, které budou směřovat ke zlepšení stavu českého zdravotnictví, klub KSČM rád podpoří.

Seznamte se s eurokandidátem KSČM

Jiří Maštálka se narodil 3.1. 1956 v Sušici na Klatovsku. Studoval gymnázium Jaroslava Vrchlického, maturitu však složil na gymnáziu v Jevíčku v roce 1975. Následovala vysokoškolská studia. Rozhodl se pro medicínu. V letech 1975 – 1979 studoval na Volgogradském lékařském institutu a poté v letech 1979 – 1981 na Kyjevském lékařském institutu. Začal pracovat ve Fakultní nemocnici Plzeň na I. interní klinice. V roce 1984 složil atestaci I. stupně z interního lékařství, o pět let později atestaci II. stupně z kardiologie. V letech 1981 – 1994 byl spoluautorem řady odborných prací z oblasti neinvazivní kardiologie, zejména echokardiografie. V roce 1990 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění ČSFR, kterým byl do roku 1992. V letech 1994 – 1998 byl členem zastupitelstva městské části Plzeň-město. Od roku 1996 je poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Je členem České lékařské komory a Kardiologické společnosti.