Jsem překvapen opožděnou reakcí odpovědných orgánů

22.9.2012 000 0:50

Vystoupil jsem k tématu metanolové aféry na jednání výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu ve středu dne 19. září.

Jako poslanec Evropského parlamentu za Českou republiku, ale i jako lékař a občan, bych chtěl říci, že samozřejmě považuji tuto aféru za velmi vážnou.

Domnívám se, že jsem po právu překvapen opožděnou reakcí odpovědných orgánů a institucí.

Podle informací, které se ke mně dostaly, měly již delší dobu k dispozici indicie, které naznačovaly, že se falšovaný alkohol renomovaných značek vyskytuje v obchodní síti a že tu tudíž existuje i možnost ohrožení zdraví občanů. Problém bylo třeba řešit dříve a jinými metodami než pouhým vyhlášením prohibice.

Jako lékař bych použil přirovnání: Když jsme se nevěnovali účinné prevenci, zůstávají nyní k léčbě pouze radikální bolestivé prostředky. Dopad pozdě přijatých opatření spočívá nejen v neustále narůstajícím počtu úmrtí a podezření na poškození zdraví, ale i v rovině ekonomické. Bohužel, jak už tomu v podobných situacích bývá, postiženi budou zejména ti, kteří dodržovali určená pravidla.

Samozřejmě vnímám, že touto situací je poškozeno renomé České republiky. Budu se intenzivně zajímat o to, jaké kroky budou učiněny v legislativní a kontrolní oblasti, včetně vyvození osobní odpovědnosti těch, kteří selhali.

Ponaučení si z toho musíme vzít i my, poslanci Evropského parlamentu. V současnosti pracujeme na nové směrnici o přeshraničních zdravotních hrozbách, ta by měla klást ještě větší důraz na včasná varování a systém spolupráce mezi jednotlivými členskými zeměmi vůbec. Metanolová aféra v Česku je velmi draze zaplacené varování pro nás pro všechny.

Na závěr bych rád vyjádřil soustrast všem obětem závadných lihovin a jejich rodinným příslušníkům.