K evropskému policejnímu kongresu

23.2.2018 000 0:25

Během druhého únorového týdne proběhl v Berlíně 21. evropský policejní kongres, jehož mottem bylo »Bezpečnost lépe zasíťovat. Informace-prevence-represe«.

Kongresu se zúčastnili nejen zástupci policejních složek skoro z celé Evropy, ale také politici (členové parlamentů a vlád), představitelé soukromých bezpečnostních firem, zbrojního průmyslu a průmyslu informačních technologií. Účastníků bylo na 1500…

A hlavní témata jednání? Obecně to bylo o lepší a masivnější výměně informací a o užším propojení evropských bezpečnostních úřadů, přičemž mezi dílčí témata patřila digitalizace vyšetřovací činnosti (kde jedním z odborných problémů bylo automatické ztotožnění osoby podle obličeje, zachyceného kamerovým systémem), internetová kriminalita, ale také např. kontrola demonstrací a případných občanských nepokojů.

Zejména ze strany německých účastníků kongresu (viz například šéf Spolkového kriminálního úřadu BKA Holger Münch) opakovaně zazněla kritika toho, že vyšetřovatelé nemohou »náležitě pracovat na internetu«, neboť jim chybí přístup k již uloženým komunikačním datům.

Obecná snaha policie o oficiální znovuzavedení plošného, a to i bezdůvodného dohledu nad občany prostřednictvím tzv. vytěžování digitální komunikace, formovala duch celého kongresu. »Datová analýza je ústřední výzvou pro policii budoucnosti,« uvedl Münchův předchůdce Jörg Zierke.

Masivní byla na kongresu přítomnost lobbistů zbrojních firem a průmyslu informatiky, ať už to byly koncerny Airbus, Rheinmetall, IBM, Microsoft, SAP či T-Systems. Tyto koncerny ostatně pořádání policejního kongresu podpořily s nikoli marnou nadějí na lukrativní zakázky v rámci vyzbrojování a modernizace policejních sil napříč Evropou.

Německá strana Levice (Die Linke.) jako jediná politická strana hostitelské země zejména v tomto ohledu kritizovala, že represivní orgány mají být sice postaveny technicky na vyšší úroveň, ale ideologicky u nich zůstává, resp. má zůstat, vše při starém. »Pro demokracii je navýsost znepokojivé, pokud zbrojní koncerny, výrobci dronů a dohlížecího průmyslu tímto způsobem ovlivňují státní bezpečnostní politiku,« prohlásil poslanec Spolkového sněmu za Die Linke Andrej Hunko.