K Junckerově skandálu

28.11.2014 000 23:52

Již při hlasování o nové Evropské komisi jsme hlasovali proti důvěře současné Evropské komisi. Nikoli proto, že bychom považovali celou Komisi za špatnou, někteří její členové si jistě podporu zaslouží.

Ovšem od samotného počátku předseda Jean-Claude Juncker nevhodně nastavil strukturu Komise pospojováním nesouvisejících portfolií a dost zmateným způsobem přesouval jednotlivé komisaře mezi různými portfolii. Navíc vytvořil čtyři místopředsedy Komise, kteří jsou dnes nadřazeni ostatním komisařům, což zcela popírá smysl fungování Komise. To vše od počátku nebudilo důvěru v pana Junckera.

Vrcholem všeho je pak skandál, který se propírá v médiích poslední dva týdny. Ukázalo se, že jedna z priorit současné Evropské komise, kterou podporujeme, tj. omezení úniku příjmů firem do daňových rájů, je v rukou člověka, který byl předsedou vlády Lucemburska v době, kdy jeho země byla daňovým rájem se zdaněním některých nadnárodních firem ve výši 1,1 %. Lucembursko tak de facto okrádalo rozpočty ostatních členských států EU o peníze. Lucemburská vláda pod vedením pana Junckera tak naprosto jednala proti zájmům EU.

Těžko tak může mít takový člověk naši důvěru, že Evropskou komisi povede správným směrem a nebude opět upřednostňovat zájmy nadnárodních korporací. Měli by si to uvědomit i socialisté a lidovci, kteří pana Junckera podporují a vzali tak na sebe dnes zodpovědnost za možné budoucí skandály.

Když pan Juncker říká, že nemůže převzít politickou odpovědnost, protože již není předsedou vlády Lucemburska, tak se domníváme, že může, a to sám, rezignovat na předsedu Evropské komise, neboť politická zodpovědnost je jen jedna.

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka